Connect by Music

Connect by Music

 • Club De Bilt-Bilthoven

In 2017 is Connect by Music haar eerste project gestart in het vluchtelingenkamp KaraTepe op Lesbos, Griekenland. Het doel van het project is het faciliteren en aansturen van muziekschooltjes in (nu al meerdere) vluchtelingenkampen waar professioneel muziekles wordt gegeven aan kinderen en jong volwassenen. Om dit doel te bereiken wordt samengewerkt met andere organisaties die aanwezig en actief zijn in de verschillende kampen. Inmiddels is Connect by Music actief op alle vluchtelingen lokaties op Lesbon en op meerdere plekken op het vasteland van Griekenland.

Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven steunde Connect by Music in 2019, 2020 en 2021.Wat doet Connect by Music

 • In en rond de kampen creëren van locaties waar muziekles gegeven kan worden.
 • Aanschaf en plaatsen van materiaal zoals portable klaslokaaltjes, interieur en instrumenten.
 • Selecteren lokale professionele muziekleraren, mogelijk aangevuld met muziekleraren die als vluchteling ter plaatse verblijven.
 • Het aansturen van de muziekleraren en geven van ondersteuning door muziektherapeuten.
 • Het organiseren van jeugdconcerten in de opvanglocaties; in 2019 verzorgden de Connect by Music orkesten 18 publieke optredens, in enkele gevallen voor een publiek van meer dan 1.500 toehoorders.
 • Via Messenger op afstand lessen aanbieden aan leerlingen die zijn verhuisd naar een andere locatie.

Connect Effect

Muziek maken werkt therapeutisch en geeft vreugde.
Muziek verbindt en verbroedert, muziek is de enige wereld taal.
Meer aandacht voor alle kinderen in vluchtelingenkampen.

Waarom muziekles geven aan kinderen?

 • Het creëren van een veilige omgeving waar iedereen zich op zijn gemak voelt. De inrichting en sfeer van de lokaaltjes zijn hierbij van belang.
 • De materialen en instrumenten die worden aangeschaft zijn van goede kwaliteit, dit is een voorwaarde om het muziekprogramma zo goed als mogelijk te laten bijdragen aan herstel.
 • Vaste lokale muziekleraren zijn essentieel. Tussen de muziekleraren en de veelal getraumatiseerde leerlingen ontstaat een band. Door de oorlog waaruit ze zijn gevlucht hebben de kinderen vaak hechtingsproblemen. Vaste leraren geven structuur en zekerheid hetgeen bijdraagt aan herstel.
 • De muziekleraren zijn het hart van de organisatie. Zij zijn degene die elke dag liefde en aandacht geven in een vluchtelingenkamp. Muziektherapeuten geven onder meer ondersteuning aan de leraren.
 • Zodra de kinderen een beetje hebben leren spelen kunnen de leraren kleine concertjes organiseren. Dit werkt motiverend en is goed voor het zelfvertrouwen.

Meer informatie is te verkrijgen via de website www.connectbymusic.com