Voedselbank De Bilt

Voedselbank De Bilt

  • Club De Bilt-Bilthoven

Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven steunt Voedselbank De Bilt al vele jaren. Wij doen onder andere regelmatig mee als er acties worden georganiseerd in supermarkten waarbij het winkelend publiek gevraagd wordt ook enkele boodschappen te doen en die te doneren aan de voedselbank. In het verleden hebben we ook wel als vrijwilligers meegewerkt op het distributiepunt waar gezinnen voedselpakketten ontvangen.

Light LogoIn Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp.

Voedselbank De Bilt is er voor inwoners van de zes kernen van de gemeente De Bilt, namelijk Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek. De vrijwilligers van Voedselbank De Bilt helpen wekelijks ongeveer 160 huishoudens/gezinnen met voedselhulp. De afnemers zijn in financiële problemen geraakt en hebben wekelijks te weinig geld over om voedsel en kleding te kopen.

We hebben als doel om mensen die in een ernstige financiële situatie verkeren aan voedsel te helpen en de verspilling van voedsel tegen te gaan.