ORANGE THE WORLD 2023

29-11-2023

ORANGE THE WORLD 2023

    VEILIGHEID, OVERAL EN ALTIJD

     

         Dit jaar heeft club de Reestlanden op veel plaatsen twee paar oranje schoenen neergezet. Deze staan symbool voor de twee vrouwen die in deze 16-daagse actieperiode om het leven komen. Elke acht dagen sterft een vrouw door (ex-)partner geweld. Dit noemen we femicide. Vorig jaar kwamen er in Nederland 43 vrouwem om door geweld van hun (ex)partners. Wereldwijd sterven er 137 vrouwen per dag aan geweld van een familielid, partner of ex-partner. Femicide kent geen afkomst, sociale klasse of religie. De vrouwelijke slachtoffers hebben niets met elkaar gemeen behalve iets essentieels: Ze zijn vrouw!

    Dit jaar is het thema van de campagne in Nederland: ‘Veilig, overal en altijd.’ We willen meer gaan investeren in het voorkomen van geweld en daar kan iedereen aan bijdragen. Belangrijk daarbij is om niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook vooral mannen en jongens te betrekken. In de campagne in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meiden, heeft club de Reestlanden veel medestanders gevonden. Speciale dank voor onze medestanders gemeente Hardenberg, gemeente Hoogeveen, gemeente Westerveld, gemeente De Wolden, SWW Hoogeveen, Alfa College Hoogeveen, Deltion College Zwolle en de Bibliotheken die hun vlaggenmast beschikbaar hebben gesteld en/of een plekje in hun gebouw hebben gereserveerd voor thematafels over Orange the World en/of hun gebouw oranje hebben uitgelicht. Door het hijsen van de vlag, het oranje uitlichten van gebouwen, het spuiten van de handjes dragen we uit dat alle vormen van geweld onacceptabel zijn. Zo dragen we bij aan een veilig en inclusieve maatschappij voor vrouwen.