Vergaderingen

Vergaderingen Club de Reestlanden

8 septemberInfoavond m.b.t Jubileumweekend
13 oktoberBestuurswissel
10 novemberWerkbericht door een van onze leden
8 decemberDag rechten van de mens door Club Kop van Overijssel