Verkoop van wijnen voor ons project ‘Help vrouwen (op)bouwen

    Via de wijnverkoop zamelen wij geld in om de getroffen vrouwen van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië financieel te ondersteunen.

    Door samenwerking met de Unie van Soroptimisten in Turkije zorgen wij dat het geld rechtstreeks bij getroffenen terecht komt.