‘Geit voor een meid’

‘Geit voor een meid’

  • Club De Veenkoloniën


In 2021 en 2022 steunen wij de Stichting Nepal Sambandha en in het bijzonder het geitenproject dat wij hebben omgedoopt tot het project ‘Geit voor een meid’.

Hoe werkt het geitenprogramma in Nepal? Per gezin/familie wordt een geit verstrekt in afgelegen en arme gebieden/dorpen in Nepal. Het is een inkomensproject voor vrouwen en/of gezinnen zonder werk en inkomen. Deze families hebben geen eigen huis en huren meestal een kamer waar ze met het hele gezin wonen. Zij hebben vaak een Mongoolse achtergrond of zijn landloos en behoren tot de Tamang, Rai, Limbu en Gurung etnische groepering. De vrouwen verzorgen de geit en wanneer er na 5-6 maanden een geitje wordt geboren, wordt deze eerste worp aan een ander arm gezin in het dorp doorgegeven. Is het een bokje dan wordt deze vetgemest en na een paar maanden verkocht voor het vlees waarvan de opbrengst genoeg is om de schoolkosten van een kind te betalen (uniform, pennen en schriften). Alleen de eerste keer wordt een geitje doorgegeven, daarna mogen de vrouwen de nieuw geboren geitjes zelf houden en ermee verder fokken. Op deze manier breidt het programma zich in een dorp uit tot alle arme gezinnen geiten hebben. Een geit kan maximaal 2 maal per jaar jongen krijgen. Deelnemende vrouwen storten elke maand 5-10 rupees in het fonds van de vrouwencoöperatie. Uit dat fonds worden onder andere medicijnen voor de geiten betaald. De groep vrouwen kiest zelf een coördinator uit hun midden die dit fonds beheert. Reecha Thapa van de Nepal Reliance Organisation (NRO) ziet toe op de uitvoering en implementatie in de dorpen, dit in nauw overleg met de stichting en hun contactpersonen in de dorpen.