10 december lezing

10 december lezing

  U I T N O D I G I N G
  voor de LEZING op donderdag 9 december 2021 in het kader van de ‘Dag van de Rechten van de Mens’ en ‘Soroptimist International Day’

  door MARDJAN SEIGHALI  Mardjan Seighali is directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.
  Zij groeide op in Iran en vluchtte in 1990 met haar 2 kinderen voor het toenmalige regime. Haar man was haar al vooruitgegaan omdat hij zijn leven niet zeker was. Mardjan en haar gezin kwamen in Nederland terecht, waar hen veel vrijheid ten deel viel. Zij heeft het geen dag nagelaten om deze vrijheid te benutten en te koesteren. Mardjan ontving financiële steun van het UAF waarvan zij nu directeur is. Zij werkte als manager in de jeugdzorg, in de reclassering en was – verrassend voor iemand van niet-Nederlandse afkomst – directeur van St. Erfgoed Nederland. Politieke interesse heeft zij al sinds haar jeugd, maar zij had in Iran niet de vrijheid om zich op dit vlak te uiten. In haar woonplaats Almere maakte zij deel uit van de lokale politiek.
  Naast haar werk bij het UAF is Mardjan op dit moment bestuurlijk actief in diverse organisaties. Zij zit o.a. in de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens en in de Raad van Toezicht van Paleis het Loo. Ook werd zij onlangs benoemd tot bestuursvoorzitter van het Humanistisch Verbond.
  In 2019 ontving zij de prestigieuze Comeniusprijs i.v.m. haar inzet voor onderwijs & wetenschap en voor de ontwikkeling van de internationale samenleving.
  (voor meer info: https://www.linkedin.com/in/mardjan-seighali/ )

  Wanneer:       donderdagavond 9 december 2021

  Zoomlink:      https://us06web.zoom.us/j/89352138214

  Link open:     19.45 uur, aanvang 20.00 uur precies

  Programma:  – welkomstwoorden

    – lezing                     

    – vragen stellen aan spreekster (via chat)

    – uitreiking cheques aan UAF en Stichting de Vrolijkheid

    – afsluiting

  Toegang:        gratis voor leden Soroptimistclubs In en Om

                            een vrijwillige bijdrage (richtbedrag €10,00) wordt op prijs gesteld voor leden andere

                            soroptimisclubs en introducé(e)s op:  NL90RABO0313469067 t.n.v. M. Marras

  Kleur:            Omdat we op 10 december ook de campagne Orange the World afsluiten, waarderen we

    het als je een oranje accent draagt deze avond (sjaal, stophandje, …) .

  Aanmelding:  per mail via  soroptimist.rechtenvandemens@gmail.com

  De leden van de 6 organiserende Soroptimistclubs heten iedereen van harte welkom.

  Wij verheugen ons op een boeiende en inspirerende avond.