Eenheid in Diversiteit

  Eenheid in Diversiteit’
  Datum: 2 maart 2024
  Locatie: Ipse de Bruggen – De Ruimte (Mercuriusweg 1)
  Tijdstip: 14:00 – 16:30 uur (inloop vanaf 13:30 uur)
  Toegang: gratis, alle volwassenen zijn welkom
  Aanmelden: niet nodig
  Diversiteit is veel meer dan we vaak denken. Ontdek de diversiteit van de deelnemers
  aan deze bijeenkomst als begin van Internationale Vrouwenweek Delft!
  Met behulp van een interactieve diversiteitsbingo word je je
  bewust van de vele vormen van diversiteit. Op een speelse
  manier leer je over je eigen aannames bij het inschatten en
  beoordelen van anderen. En krijg je inzicht in wat jou drijft
  wanneer je een spel speelt. Welke strategie volg je?
  Natuurlijk krijgt de persoon met een volle bingokaart een
  prijs!
  Daarna gaan we eenheid in muziek ervaren. Muziek is een taal die
  iedereen begrijpt. Muziek verbindt mensen, ongeacht hun afkomst, en
  dat kan niet door grenzen of vooroordelen tegengehouden worden. We
  zijn allemaal unieke individuen en tegelijkertijd zijn we allemaal
  gelijkgestemd in hoe we ons door muziek verbonden voelen en er
  samen van genieten.
  Cora Schmeiser zingt met ons eeuwenoude liederen, die ons in het
  heden verbinden met het verleden. Zo gaan we samen de toekomst in!
  Verschillende organisaties presenteren zich op een “informatie en voorlichtingsmarkt”.
  We sluiten af met drankjes en hapjes. Genoeg redenen dus om erbij te willen zijn!
  Doen jullie mee?
  Deel deze uitnodiging ook met mensen om je heen die het leuk zouden vinden om deel te
  nemen aan dit evenement als begin van Internationale Vrouwenweek Delft.
  Hopelijk zien we jullie 2 maart en maken we er samen een
  inspirerende middag van!
  Organisatie: Vrouwen in Delft Platform o.l.v. Soroptimistclub Delft