Uitje voor kinderen van Villa Kakelbont – 16 juni 2023

Basisschool Villa Kakelbont in Den Helder

Uitje voor kinderen van Villa Kakelbont.

  • Club Den Helder – de Razende Bol

Soroptimistclub de Razende Bol heeft tijdens diverse evenementen geld opgehaald om een leuk uitje te organiseren voor kinderen van Villa Kakelbont. Ongeveer 30 kinderen worden vrijdag 16 juni 2023 verwend met uitje naar de Helderse Vallei. Alle kinderen worden eerst opgehaald met een echte blauwe bus van de Marine. In de Helderse Vallei gaan ze allerlei leuke dingen doen in de natuur, met zowel een gezellig als een leerzaam doel. Nadien worden ze lekker verwend in het Open Lucht Theater met pannenkoeken, limonade en een ijsje. Voor vele kinderen even wat anders aan het hoofd en lekker samen met vriendjes en vriendinnetjes erop uit!

Villa Kakelbont is een internationale school in het hart van Den Helder. Deze school richt zich op alle kinderen die net in Nederland zijn en nog (bijna) geen onderwijs binnen onze landsgrenzen hebben genoten. Het doel is om hen in veertig weken de Nederlandse taal eigen te maken en ze zo voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Er wordt veel waarde gehecht aan de (sociale) redzaamheid van kinderen: grip krijgen op je nieuwe leef- en schoolomgeving. Het leren van de Nederlandse taal is daarvoor een middel. Taalonderwijs is dan ook dé rode draad binnen het onderwijs. Welbevinden en betrokkenheid is de basis van fundamenteel leren. Dit bepaalt pedagogisch en didactisch handelen: namelijk zorgen voor een veilige optimale leeromgeving en uitgaan van de competenties van elk individueel kind. Zo worden de leerlingen geholpen zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst.