Dushi Huis Doetinchem 2021-2022

Dushi Huis Doetinchem

 

  • Club Doetinchem-IJsseloever

Wij ondersteunen het Dushi huis in Doetinchem komend jaar om de buitenruimte op te knappen en het een fijne plek te laten zijn voor jong en oud. Ook zal er een handen uit de mouwen dag georganiseerd worden. Dan gaan we samen aan de slag in de tuin.

Een Dushi Huis biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18+ jaar een veilige woonplek volgens de Dushi Methodiek. Alle kinderen verdienen een thuis waar zij in veiligheid en geborgenheid kunnen opgroeien om van daaruit de wereld te ontdekken. Dushi Huizen zijn er voor kinderen en jongeren die om welke reden dan ook niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Vaak hebben zij traumatische gebeurtenissen meegemaakt en is er sprake van een hechtingsprobleem. De kinderen kunnen ook een verstandelijke beperking hebben of kampen met andere problemen waarvoor een diagnose is gesteld. De meeste kinderen hebben, voordat ze in het Dushi Huis komen wonen, al diverse plaatsingen in pleeggezinnen achter de rug

Dushi Huis is nodig omdat veel kinderen door hun beperking niet langdurig in een pleeggezin kunnen wonen. De kinderen die in een Dushi Huis verblijven hebben meestal binnen de pleegzorg al op verschillende plekken gewoond. Juist deze kinderen hebben behoefte aan veiligheid en basisvertrouwen (de oerelementen waar elk kind recht op heeft) en een plek waar ze mogen blijven. Onvoorwaardelijk.

Door een plaats in een Dushi Huis te bieden, voorkomen we dat een kind of jongere in een instelling terechtkomt. In de instellingen wordt weliswaar voor de kinderen gezorgd, maar een Dushi Huis doet meer. We helpen de kinderen hun talenten en basisvertrouwen te ontwikkelen zodat ze stevig in hun schoenen leren staan.

Kinderen met een sociaal-emotionele achterstand die in een Dushi Huis wonen zien we uitgroeien tot jongvolwassenen die zelfstandig kunnen functioneren in onze maatschappij. Ze ontvangen daarbij steun en begeleiding waar nodig en kunnen altijd een beroep doen op de Dushi-familie. Als een jongere de Dushi Methodiek doorleefd heeft, is de kans groot dat we minder zorg hoeven in te zetten in zijn of haar volwassen bestaan

Een Dushi Huis is als een woonhuis voor een groot gezin waarbij elk kind een eigen slaapkamer heeft. Speciaal is het podium in de woonkamer, een plek waarop kinderen zich belangrijk mogen voelen. Het is hún veilige plek waar ze worden gestimuleerd om toneelstukjes op te voeren, te zingen, te dansen en te spelen.

5 bouwstenen van Dushi Huis

  1. Basisvertrouwen en stressreductie
  2. Grondtoon en leefklimaat
  3. Pedagogisch handelen en opvoeden
  4. Persoonlijke kracht en zelfregie
  5. Ouders en loyaliteiDushi woonhuis

https://www.dushihuis.nl