Kinderhulp Dominicaanse Republiek 2020-2024

Kinderhulp Dominicaanse Republiek

  • Club Doetinchem-IJsseloever

Al een aantal jaar is onze club de sponsor van twee dove meisjes uit de Dominicaanse Republiek.

De sponsoring loopt via de stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek. Deze stichting heeft als lijfspreuk: help voor de mens van morgen het kind van vandaag. Met het geld van de sponsors en donateurs uit Nederland gaan kinderen in de Dominicaanse Republiek naar school en volgen een opleiding. Met deze opleiding zijn zij in staat een zelfstandig leven op te bouwen. De financiële situatie van hun gezinnen is zo erbarmelijk dat zij zonder sponsoring niet naar school gaan en geen diploma halen. Naast armoede is doofheid in dit land een veel voorkomend probleem. De oorzaak van de doofheid is nooit echt onderzocht. Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat deze dove kinderen “weggemoffeld” werden en nooit naar school gingen. Nu zijn er gelukkig een aantal dovenscholen in het land. Helaas vaak te duur voor de dove kinderen uit arme gezinnen.

“Onze” meisjes komen uit een gezin met veel problemen, zowel financieel als wat betreft hun gezondheid. De dove meisjes die wij sponsoren heten Rosanna Maria Hernandez Sanchez (bijna 16 jaar) en Yoleyny Encarnacion Oliver (14 jaar). Afgelopen zomer zijn ze alle twee over gegaan naar de zesde klas van de basisschool. Er zijn nog meer overeenkomsten. Ze zijn pas op latere leeftijd naar school gegaan en ze hebben last van epileptische aanvallen. De beide meisjes komen uit een 1-ouder gezin. De vader van Rosanna is verdronken vlak voor haar geboorte en de moeder van Yoleyny is overleden aan huidkanker. Uiteraard zijn er ook verschillen. Rosanna heeft wat moeite met schrijven, maar gelukkig maakt ze wel vorderingen en de gebarentaal gaat haar steeds beter af. Ze is een vrolijk meisje dat heel erg van dansen houdt. Haar moeder stimuleert haar enorm om naar school te gaan en mee te doen met de activiteiten. Yoleyny is juist erg bedreven in de gebarentaal en heel behendig met de computer waar ze op school gebruik van kan maken. Ze loopt wat achter met rekenen. Ze is spontaan, creatief en werkt zelfstandig. De verschillen tussen de scholen van de meisjes zijn enorm. Rosanna zit op een arme school in het noorden van het land, met weinig hulpmiddelen voor doven onderwijs. De school staat voor een liefdevolle aandacht voor de kinderen en de ontwikkeling van hun creatieve vaardigheden. De school van Yoleyny is in de hoofdstad in het zuiden van het land en beschikt over veel meer financiële middelen.

Elk kind wordt uitgebreid medisch getest en krijgt van school bv. een geschikt gehoorapparaat als dat voor verbetering zorgt. De verschillen zijn heel duidelijk zichtbaar in de bibliotheken van beide scholen. De school van Rosanna heeft voor de hele school 2 rekjes met boeken ergens in de hoek van het berghok. De school van Yoleyny heeft een heel lokaal ingericht als bibliotheek, met boeken en computers waar de kinderen hun huiswerk maken.

Kinderhulp Dominicaanse Republiek sponsort 301 kinderen langdurig (waarvan 38 % dove kinderen) en heeft bijna 400 sponsoren en donateurs. Meer weten over het werk van deze stichting, ga naar www.kinderhulpdominicaanserepubliek.nl