Simba Health, Tanzania 2023-2024

Simba Health

  • Club Doetinchem-IJsseloever

Simba is een Nederlandse non-profitorganisatie die sinds 1998 medisch specialistische zorg biedt en ontwikkelt voor de meest kwetsbare groepen in het meren gebied van Tanzania. Ze doen dit voornamelijk in samenwerking met Missieziekenhuizen door chirurgische ingrepen, geven van onderwijs, aanschaf van medische apparatuur en medicijnen.

‘Changing the world, one person at a time’

Afgelopen jaren zien ze daar steeds meer kinderen het ziekenhuis binnenkomen met verwondingen door geweld. Zowel psychisch als seksueel geweld en ook verwaarlozing. Dit gebeurt allemaal in de familiekring en binnen de gemeenschap. Dit willen ze komende tijd flink reduceren en kinderen beschermen tegen deze vormen van geweld. 

Ze willen bewustzijn creëren over de kwestie van geweld tegen kinderen en dit op de volgende manieren aanpakken:
• Voorlichting  te geven aan ouders, familie en gemeenschap over de gevolgen van geweld tegen kinderen
•  Sociale steun te creëren voor de kinderen die misbruikt worden                                     •  Follow-up te geven voor die kinderen die al misbruikt zijn

Uitkomsten moeten uiteindelijk zijn:
• Verbetering van de levensstandaard van de kinderen
• Creëren van een gunstige omgeving voor de kinderen
• Zorgen voor een goede en gelukkige generatie

Hier is een projectplan voor geschreven dat wij financieel ondersteunen als meerjarenplan vanuit onze club.

Simba Health