Stichting Miski, Peru 2023

Stichting Miski, Peru

  • Club Doetinchem-IJsseloever

Misk’i Yachay heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de regio Cusco. Wij ondersteunen hen met een financiële bijdrage voor lesmateriaal.

Hun visie: Een samenleving die in zijn kracht staat, zorg draagt voor de ander en zich inzet voor een mooiere wereld.

Hun missie: Kinderen die in een prettige leeromgeving goed onderwijs krijgen, sterke sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen en die een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren.

Op dit moment is de Stichting Miski-onderwijs bezig met de invoering van een pilotproject. In dit project wordt een onderwijsmethode ontwikkeld voor leerkrachten om de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap bij leerlingen te bevorderen. De leerdoelen van deze methode sluiten naadloos aan bij de eisen van het Ministerie van Onderwijs en er bestaat in Peru nog geen methode voor. De methode wordt geïmplementeerd en gevalideerd op drie basisscholen in de regio Cusco. In het project worden de docenten begeleid in het werken aan de sociaal-emotionele vaardigheden en burgerschap met hun leerlingen en met de ouders.

Ambitie van het project: Peruaanse kinderen met meer zelfvertrouwen, die voor zichzelf opkomen, anderen respecteren en verantwoordelijkheid leren nemen voor hun (toekomstige) rol als burger in de maatschappij in

thema’s als ethiek, democratie, gelijkheid, multiculturaliteit en milieubewustzijn.

​Stichting Miski