Samen “Proeven van het platteland” Kumi Hospital Uganda

Samen “Proeven van het platteland” Kumi Hospital Uganda

  Wie is stichting Kumi Hospital Uganda?

  Al bijna 15 jaar zet Stichting Kumi Hospital zich met veel enthousiasme in om het welzijn van de inwoners van Kumi District, Uganda te verbeteren. Waar de stichting zich aanvankelijk richtte op verbetering van de primaire zorg voor moeder en kind, zijn de projecten inmiddels uitgebreid naar verbetering van onderwijs, zelfredzaamheid en de levensstandaard in zijn geheel. Voor dit doel werken wij nauw samen met het Kumi Hospital, Adesso Primary School (een basisschool met zo’n 1000 kinderen) en Kumi Agro Park (een gemengd boerenbedrijf dat momenteel wordt aangestuurd door een Nederlandse farmmanager in samenwerking met een team van lokale medewerkers).

  Zo doen we dat.

  Voor de stichting ligt het Kumi-ziekenhuis aan de basis van de initiatieven. Zij bouwt voort op de goede en betrouwbare contacten die door de jaren heen zijn opgebouwd met het ziekenhuismanagement. Alle activiteiten die de stichting  onderneemt binnen de verschillende aandachtsgebieden houden verband met en/of worden begeleid vanuit het ziekenhuis.

  Het Nieuwe Landbouwproject

  De nieuwste activiteit van de stichting is een landbouwproject. Deze sluit aan bij haar streven om de zelfredzaamheid en levensstandaard van vrouwen in het district te verbeteren.  De stichting gaat een gedeelte van de landbouwgrond van het Kumi Hospital AgroPark huren. Vervolgens willen wij lokale vrouwen afkomstig uit de nabije omgeving van de boerderij de grond laten bewerken zodat er gewassen op verbouwd kunnen worden. Door haar elk 3 acres grond in bruikleen te geven en met de verschillende gewassen te laten beplanten kunnen de vrouwen in haar levensbehoeften voorzien. Een deel van de opbrengst kunnen zij dan zelf verkopen.  De verwachting is dat zij na 2 jaar in staat zijn om de huur van de grond zelf te betalen. Soroptimistclub Eindhoven heeft dit project omarmd.

  De diverse acties voor dit doel:

  September 2018 Oogstdankviering en foodfestival: Samen met de ZLTO Someren hebben wij een Foodfestival georganiseerd, waarbij de Soroptimisten de drank verzorgden tijdens deze zonnige zondag. De opbrengst van de collecte en 25% van de foodhapjes waren goed voor een totaal bedrag van € 2374,62.

  Glow wandelingen: Vanaf 2012 organiseert onze club begeleide rondwandelingen tijdens het GLOW festival in de stad Eindhoven. In diverse vormen  van lichtdecoraties, verlichte hoofddeksels, verlichte BH’s.  Met Glow 2017 en de diverse etentjes bij de leden thuis hebben wij dit jaar € 1475,00 opgehaald.

  TOPVROUW: Michelle van Hout heeft er voor gezorgd dat het geld dat bij het jubileum-symposium van TOPVROUW.nl  is op gehaald  een  bestemming heeft gevonden in het Kumi landbouwproject.

  Op 1 februari 2019 heeft Marie-Thérèse ter Haar een interessante lezing en voorstelling gegeven over het leven van Catharina de Grote. Daarmee konden we dit project afsluiten met een mooi behaald bedrag van € 9000,00.

  Het Algemeen Fonds van de landelijke Soroptimisten heeft onze aanvraag goedgekeurd en daar nog eens € 3000,00 aan toegevoegd.