Orange the World 2020 – actie voor een veiligere wereld

Eindhoven

Orange the World

  • Club Eindhoven


Orange the World – samen in actie voor een veiligere wereld

Orange the World is een internationale campagne van de Verenigde Naties. Een jaarlijkse campagne die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook in 2020 is een veilige omgeving niet voor iedereen vanzelfsprekend. Juist in 2020 niet. Door corona brengen we veel meer tijd thuis door. En dat kan voor extra spanningen zorgen. Mede daarom legt de campagne dit jaar de focus op eenvoudiger, laagdrempeliger melden van huiselijk geweld. In Eindhoven zetten Soroptimisten, Zonta’s en Veilig Thuis samen de schouders onder de campagne van Orange the World.

Geweld eenvoudiger melden en vooral ook: wat gebeurt er na de melding?

In Zuidoost-Brabant werkt advies-en meldpunt Veilig Thuis onvermoeibaar aan het terugdringen van huiselijk geweld.  Meer bekendheid voor het nationale meldnummer is hiervoor onmisbaar. Waar kun je aankloppen als je met geweld te maken krijgt? Wat als je in je omgeving geweld vermoedt en graag wil helpen? Kun je ook chatten in plaats van bellen? Wat gebeurt er met je melding?

Spray the Message

Meer bekendheid creëren voor het meldnummer en de boodschap vroeg dit jaar om een praktische aanpak. Handjes uit de mouwen dus.

Met een bus (milieuvriendelijk) spuitkrijt en een sjabloon onder de arm trokken de Eindhovense Soroptimisten en Zonta’s samen de Eindhovense binnenstad in. Stoepen en fietspaden bij drukke plekken en bushaltes kregen een oranje krijtkreet. Veel duidelijker konden we het niet maken.

Oranje voor een nieuw begin

De Eindhovense campagne is onderdeel van de jaarlijkse tien dagen van actie rondom Orange the World. Wereldwijd worden in de periode van 25 november tot 10 december gebouwen oranje aangelicht. Oranje staat voor de dageraad; het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.  

In Eindhoven en omgeving kleurden in 2020 heel wat bedrijven en gebouwen oranje: het Speelhuis, het Kasteel en de Cacaofabriek van Helmond; de Hovenring, de Dommelbrug, het Van Abbemuseum, de Witte Dame en de Admirant in Eindhoven; de kerk in Reusel en de gemeentehuizen in Best, Gemert-Bakel en Deurne. Ook boden Soroptimisten en Zonta’s de regiogemeenten een speciale Orange-the-World vlag aan. Deze wapperde tien dagen lang in top voor het gemeentehuis, om ook zo de campagne kracht bij te zetten.

Hartelijk dank aan iedereen die deze campagne op welke manier dan ook tot een succes heeft gemaakt. Op naar volgend jaar!