Beleefwandeling Trees4Life

door het houtwallenlandschap
07-01-2023

Beleefwandeling Trees4Life

    Drie Friese Soroptimistclubs Soroptimistclub Friesland-Zuid, Soroptimistclub Friesland Noord en Soroptimistclub Friesland Noorderlicht organiseerden 8 oktober een verrassende beleefwandeling in het mooie houtwallenlandschap bij Eastermar in de Friese Wouden.
    Als start genoten ruim 50 deelnemers van de lunch in de stal van boer Pier Jan Boersma, terwijl hij uitleg gaf over zijn biologische melkveebedrijf. Ook vertelde hij over het beheer van de houtwallen, waar hij als boer ook druk mee is.
    Voordat iedereen in groepjes een wandeling van 5 km door de weilanden en langs de houtwallen maakte, legde Ernst Oosterveld uit hoe belangrijk de houtwallen zijn voor de biodiversiteit in het gebied. Vanuit ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga onderzoekt hij dit, bijvoorbeeld door het broedsel van de gekraagde roodstaart te monitoren.
    Van de opbrengst van de wandeling worden er volgend voorjaar jonge boompjes gepland in dit gebied. Soroptimist International bestaat 100 jaar en de Nederlandse clubs vieren dit door het planten van bomen in onze eigen omgeving (www.soroptimist.nl/projects-local/100xtrees4life). In samenwerking met Landschapsbeheer Friesland kozen de Friese clubs er voor om de houtwallen te versterken door jonge boompjes te planten begin 2023. Op de websites is te volgen wanneer en waar dit plaats zal vinden.