100xTrees4Life

We sluiten aan bij het landelijke project 100xTrees4Life

  • Club Gouda e.o.

Onderwijs en Economische zelfstandigheid van vrouwen en meiden zijn de centrale projectthema’s voor club Gouda e.o. in de aankomende jaren.

Trees4Life is een project voor empowerment van vrouwen in Mali, én voor meer bomen in Mali en
in Nederland in verband met klimaat. Het sluit aan bij de thema’s waar wij van willen zijn nu.
De landelijke projectgroep kent 2 sporen:

  • 1 spoor in Nederland: met je club plant je een klimaatboom of een klein of groter bos,
    erfbeplanting, parkje, voedselbos, of vul je een bos aan met aanplant. Etc.
  • 1 spoor in Mali: ambitie en droom voor aanplant tenminste 50.000 bomen, en
    empowerment van tenminste 100 vrouwen in coöperaties, met hulp van Tree Aid.

Wat wij willen gaan doen:
– het Goudse onderwijs betrekken bij dit project (ideeen: een klas een boom laten planten, schoolpleinen vergroenen, etc).
– geld ophalen in Gouda e.o. voor het project in Mali (met dit geld kan de landelijke projectgroep deskundigheidsbevordering en bomen financieren).