Lustrum*15 – 75 jaar SI-club Groningen-Oost

28-09-2022

  Prelude 3 – 28 september 2022
  Beste Clubgenoten,
  Hierbij wederom een berichtje van de Lustrumcommissie 2023. Op de clubavond van donderdag 10 november 2022 geven we een feestelijke aftrap over wat jullie allemaal te wachten staat in het Lustrumjaar 2023. Voor nu al, SAVE THE DATES:
  dinsdag 31 januari 2023 Diësviering
  woensdag 8 maart 2023 Viering Internationale Vrouwendag
  Wordt vervolgd!
  Met hartelijke groeten van Bertha, Elisabeth, Riina, Petra en Och, de Lustrumcommissie 2023

  Prelude 2 – 30 augustus 2022
  Beste Clubgenoten,
  hierbij een vervolgbericht van de Lustrumcommissie 2023.
  Nu, eind augustus 2022 na fantastische zomermaanden, zitten we weer bijeen. Het bruist en het bubbelt van alle ideeën. Het wordt een hele klus om een selectie te maken. We zullen komen tot een zeer gevarieerd en gebalanceerd jaarprogramma. Het lustrumdoel wordt nog nader onderzocht. COVID lijkt nu ver weg, maar we willen er rekening mee houden, dat dit kan veranderen.
  Op de clubavond van donderdag 10 november geven we een feestelijke aftrap over wat jullie allemaal te wachten staat in het Lustrumjaar 2023. Wordt vervolgd!
  Met hartelijke groeten van Bertha, Elisabeth, Riina, Petra en Och, de Lustrumcommissie 2023

  Prelude 1 – 4 juli 2022
  Beste Clubgenoten,
  hierbij een bericht van de Lustrumcommissie 2023.
  We zitten nog volop in de verkennende fase. Toch lichten we graag nu reeds een tipje van de sluier.
  De aftrap van het Lustrumjaar 2023 zal plaatsvinden op de clubavond van donderdag 10 november. Op dat moment zullen we voor dit lustrum het globale jaarprogramma en doel presenteren.
  In de overwegingen van nu speelt mee dat we er rekening mee moeten houden, dat misschien vanwege COVID-regelingen, er beperkte mogelijkheden zijn. We zetten in op verbinding en gezamenlijke activiteiten waardoor het clubgevoel versterkt wordt. Daarnaast willen we ook, zo mogelijk, naar buiten treden om te tonen wat Soroptimisten kunnen toevoegen. Wordt vervolgd!
  Met hartelijke groeten van Bertha, Elisabeth, Riina, Petra en Och, de Lustrumcommissie 2023