Home

Van harte welkom op de pagina van Soroptimistclub Groningen-Oost

Soroptimist International heeft 72.000 leden in 120 landen. Jij kan hier onderdeel van worden! Ons profielOnze projectenOns nieuwsANBI-status

Ons profiel

Soroptimistclub Groningen-Oost is een van de twee opvolgers van Club Groningen. Het oorspronkelijke Charter werd uitgereikt op 31 januari 1948, op 12 oktober 1975 is de club gesplitst in Club Groningen-Oost en Club Groningen-West. Onze club telt 43 leden uit verschillende generaties en met zeer verschillende achtergronden en werkkringen.
De leden treffen elkaar maandelijks op de clubavond. Daarnaast werken zij samen in diverse commissies. Eveneens maandelijks worden lunches en etentjes en ook filmavonden georganiseerd, die de mogelijkheid bieden elkaar op een informele manier te treffen.
Er is een bijzonder contact met zusterclub Groningen-West. Zo wordt met Groningen-West in februari het Soroptimisten FilmFestival voor Kinderen georganiseerd, en in juni de Buitendag. De besturen van beide clubs vergaderen eenmaal per jaar gezamenlijk.
Met vijf noordelijke zusterclubs (Assen, Eemsmond, De Veenkoloniën, Groningen-West, Yossen-Groningen) komt Groningen-Oost elk jaar op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, bijeen voor een gezamenlijke bijeenkomst. Deze dag wordt bij toerbeurt georganiseerd.
Club Groningen-Oost onderhoudt een Friendshiplink met de Duitse SI-club Bremerhaven.

Nieuwsgierig geworden na het lezen van ons profiel? Neem dan eens contact op met onze club!
Onze club met leden in Groningen-Oost (wat niet heel strikt is) verwelkomt graag nieuwe leden! Wij zijn vooral op zoek naar vrouwen uit de volgende sectoren: techniek, politiek, de financiële sector, kunst en cultuur. Zorg en onderwijs zijn goed vertegenwoordigd. Gezien de samenstelling van onze club zijn wij vooral op zoek naar vrouwen onder de 55 jaar. Het lidmaatschap van clubs staat open voor vrouwen met een beroep, ondernemers, studenten en vrijwilligers.

Tussen de 20 en 30 jaar? Dan zijn de Young Soroptimists (YOSsen) misschien wat voor jou. Kijk op LinkedIn en op Instagram.

De leden treffen elkaar maandelijks op de clubavond. Eveneens maandelijks worden lunches en etentjes en ook filmavonden georganiseerd.

Soroptimist International, met 72.000 leden in 120 landen, zet zich via acties, belangenbehartiging en bewustwording in voor ondersteuning van vrouwen en meisjes. We hebben in 2020 voor €400.000,- aan donaties ontvangen in Nederland.

  • Onze leden, de Soroptimisten, zijn vrouw en professional
  • Wij streven naar het beste, het optimum, voor vrouwen wereldwijd
  • Sorores werken samen aan projecten over de hele wereld
  • We werken samen om het leven van vrouwen en meisjes te verbeteren
  • Sorores in Nederland zijn lid van één van de 100 regionale clubs
  • Nederlandse Soroptimistclubs steunen massaal School for Justice
  • Sorores delen hun kennis en dragen bij op een manier die bij hen past
  • Aantal gesteunde projecten 6.436
  • Aantal vrouwen en meisjes geholpen 1.687.447
  • Bijeengebracht bedrag €15.331.575.-

https://www.soroptimist.nl/groningen-oost/wp-content/uploads/sites/17/2021/01/ANBI-202021-1.docx

Verantwoording voor de ANBI – status

Soroptimist Groningen-Oost heeft de ANBI status. Sinds 1 januari 2013 heeft club Groningen-Oost de ANBI-status toegewezen gekregen. Aantrekkelijk voor bedrijven om hun financiële bijdrage te leveren aan een project van onze club. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op groningenoost@soroptimist.nl of lees de informatie van de Belastingdienst.

Lustrum 2023

Lustrumactiviteiten april en verder 2023

Lustrumactiviteiten maart en verder 2023

Lustrumactiviteiten februari en verder 2023

Lustrumactiviteiten januari 202324 januari ook voor partners en niet-leden toegankelijk

Op 10 november 2022 is de viering van ons 15e lustrum gestart. De Lustrumcommissie bestaat uit Och, Bertha, Petra en Riina.

Focus 1
Namens de Lustrumcommissie herinnert Och ons aan 31 januari 2023, de dag waarop onze club vijfenzeventig jaar geleden opgericht is. In het lustrumjaar moeten wij de tijd nemen om erover na te denken of onze club toekomstbestendig is. Wij richten ons op emancipatie, in de vorm van vrouwen- en kinderrechten, maar is dat voldoende? Doen wij voldoende? Zijn wij qua vorm en inhoud genoeg geëquipeerd om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren? Och typeert onze club als een stevige boom met taaie takken en diepe wortels. Dat blijkt ook uit onze projecten: het Kinderfilmfestival, het Trees4Life-project samen met de Stichting Oude Groninger Kerken, en het Soroptimaatjes-project. Dat zijn voorbeeld van onze relatie met actuele vraagstukken.
Och loopt nu op het kleine houten boompje af en wijst op een symbooltje op een van de takken. Zij stelt voor dat de paraplu voor ons lustrumjaar Orange the World is. Dit project is in de afgelopen jaar flink gegroeid, maar geweld tegen vrouwen is een hardnekkig probleem en er is nog voortdurend actie nodig. De redenen om voor Orange the World te kiezen zijn:
1 groeiende, herkenbare campagne
2 steeds goede marketing
3 compacte jaarlijkse projectperiode: 25 november – 10 december
4 sterke pledge, samen te vatten als: ‘Ik wil niet langer wegkijken.’
5 connectie met UN Women Trust Fund. https://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women

Bij Orange the World zal dit jaar terughoudend worden omgegaan met het aanlichten van gebouwen als gevolg van de energieproblematiek. Wij werken nauw samen met Soroptimistclub Groningen-West en Zonta. Ook elf Groninger wijkteams doen mee. Wij krijgen kaartjes met een QR-code om de pledge te ondertekenen en het kaartje daarna aan anderen door te geven. Het Stop Geweld-handje zien we ook terug in verschillende hapjes bij de glaasjes prosecco of jus d’orange die we krijgen aangeboden, en de pin up-broche met een mooi oranje handje.

Focus 2
Als tweede focus voor het lustrum stelt de Lustrumcommissie voor om ruim aandacht te besteden aan armoede in Groningen en mensen die tussen wal en schip vallen onder het motto ‘Goed Gronings’. De kern van dit project is: aansluiten bij kleine, bestaande projecten in Groningen, die niet regulier gefinancierd worden. Dit project zal in de komende periode verder worden uitgewerkt.
Geïnspireerd werd de Lustrumcommissie door Afsaneh Moghadam, oorspronkelijk afkomstig uit Iran, momenteel opbouwwerker samenlevingsopbouw bij WIJ Groningen, zie: https://www.linkedin.com/in/afsaneh-moghadam-085a0022/?locale=nl_NL

De club heeft geld gereserveerd voor het lustrumproject en de Lustrumcommissie is van plan nog meer geld te genereren via onder andere lustrumwijn en een uitgebreide Geraniumactie in de vorm van een soort planten- en bloemen-Meet &Greet op 28 april 2023 bij Agnes. Er zullen allerlei andere laagdrempelige evenementen worden georganiseerd die financieel sluitend zullen zijn.

Soroptimaatjes

koud, maar heel geslaagd

De eerste activiteit met de VanHulley-vrouwen van 2022-2023: een boottocht door de Groninger grachten.

Dag van de Rechten van de Mens – 13 juli 2022

Op 13 juli konden we dan eindelijk de twee keer uitgestelde Dag van de Rechten van de Mens vieren, dit keer in de zomer, om niet op 10 december weer tegen coronamaatregelen aan te lopen. Vorig jaar zouden we het combineren met 100 jaar Soroptimisme, dat hebben we meegenomen naar dit jaar.

We vierden het met zes noordelijke Soroptimistclubs en genodigden (91 gasten) met een muzikaal programma (Izaline Calister, Thijs Borsten, Roël Calister) en een Syrisch-mediterraans buffet.

De goede doelen van deze avond waren:

Izaline geeft ook een boek uit ‘Bon Dia, Goeiemorgen’, opbrengst gaat eveneens naar hun projecten is via haar site te bestellen: http://www.izalinecalister.com/

Onder Nieuws is er meer te lezen over deze prachtige avond.

Keti Koti 2022 – Kleurenblind

Tijdens de viering van Keti Koti, de jaarlijkse herdenking en viering van het afschaffen van de slavernij op 1 juli 1863 in Suriname en de Nederlandse Antillen., sprak burgemeester Femke Halsema over ‘kleurenblindheid’.

“Te lang hebben we ons laten voorstaan op onze kleurenblindheid”, zei Halsema. “En in alle eerlijkheid: dat geldt ook voor mij. Maar de feiten spreken te luid en te duidelijk om ze nog langer te kunnen negeren.” Volgens Halsema is er te lang gedacht dat racisme alleen incidenteel in de samenleving voorkomt.

Wèrkelijk kleurenblind zijn, dat kost moeite. Wèrkelijk geen onderscheid maken, ook niet onbewust. Daar komen we alleen als we het gesprek openhouden, als we allemaal op onze eigen manier kleur bekennen. Met echte interesse naar elkaar luisteren, met elkaar praten, lachen, samen leven.

Als Soroptimisten werken we al jaren aan een ‘kleurenblinde’ wereld. Waarin het er niet toe doet waar je geboren bent, welke kleur je hebt of van welke sexe je bent. Dat is niet makkelijk, maar het is meer dan de moeite waard om samen naar te streven. Op Keti Koti en op alle andere dagen in het jaar.

Soroptimisten FilmFestival voor Kinderen 2022 Groningen

Dit jaarlijks terugkerende filmfestival voor scholen staat in het teken van de rechten van het kind. Het Soroptimist Film Festival voor Kinderen toont kinderfilms van over de hele wereld.

De belangrijkste doelen van het Soroptimist Film Festival voor Kinderen zijn leerlingen uit groep 7 en 8 in aanraking brengen met kwaliteitsfilm en ze via die films met onbekende culturen laten kennismaken. De verhalen uit de films inspireren, verruimen de blik op de wereld en zetten leerlingen aan het denken. Het festival wordt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met het Forum en Soroptimistclub Groningen-West.

Dit jaar zijn we naar de film ‘De club van lelijke kinderen’ geweest. 

Als hoofdpersoon Paul op schoolreisje gaat, ontdekt hij dat het helemaal geen schoolreisje is: hij zal samen met honderden andere kinderen worden opgesloten omdat ze allemaal lelijk zijn. President Isimo wil namelijk geen lelijke mensen meer in zijn land zien. Paul ontsnapt en richt ‘De Club van Lelijke Kinderen’ op, samen met het mooiste meisje van zijn klas, Sara. Zij binden de strijd aan met de president en zullen proberen de andere kinderen te bevrijden.

Het was weer een groot succes. Ondanks dat er één roltrap kort buiten werking was verliep alles goed. We kregen weer prima ondersteuning van het Forum. En de kinderen zijn een mooie ervaring rijker. 

Orange the World 2021

Ook dit jaar organiseren Soroptimistclub Groningen-Oost, Soroptimistclub Groningen-West en Zonta Groningen Orange the World van 25 november tot 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens.
Deze locaties in de gemeente Groningen zijn vanaf donderdag oranje verlich
Academiegebouw Rijksuniversiteit,
DOT Groningen,
Gemeente Groningen – locatie Gedempte Zuiderdiep,
H.N. Werkmanbrug,
Molen Ten Post (onderdeel van Restaurant bij de Molen),
Witte Molen in Glimmen.

Activiteiten 2020-2021

• Vanwege het uitvallen van verschillende clubbijeenkomsten in 2020 en 2021 hielden bestuur, commissies en leden onderling contact, met o.a. informatie over onze projecten. De maandelijkse bijeenkomsten waren digitaal tot aan juli 2021.

• Orange The World: onze club deed mee o.a. door het afnemen van OtW-mondkapjes, Break the Silence-chocoladerepen en het insturen van selfies met mondkapje voor een affiche. . Op 25 november 2020 om 19:00 uur werd – een oranje licht aangestoken bij zowel het beeld “Ultra”, het Academiegebouw als bij het DOT, waarmee Groningen volop deelnam aan het oranje belichten van spraakmakende gebouwen.

• 10 december 2020, de Dag van de Rechten van de Mens, werd in kleine kring gevierd met lunches en -etentjes ter afsluiting van de succesvolle manifestatie van Orange the World.

• De digitale clubavond van 13 januari 2021 stond geheel in het teken van de feestelijke inauguratie van twee nieuwe leden. Aansluitend vertelden Boukje Mulder, ic-verpleegkundige en lid van club West en Maaike, viooldocente over hun werk in Coronatijd.

• De Dies vierden we op 31 januari 2021 – nog steeds digitaal – met een pub-quiz.

• Het SoroptimistenFilmFestivalvoorKinderen ging helaas vanwege de Corona-beperkingen niet door.

• Op 13 april 2021 stelden we twee nieuwe projecten vast: het VanHulley-project als clublustrumproject en het 100xTrees4Life-project ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Soroptimisme.

• Van juli tot en met november 2021 waren weer reguliere clubavonden mogelijk, met onder andere in november een avond gewijd aan onze projecten.

• De in mei 2021 gehouden geranium/nestkastjes/mest-actie bracht bruto ruim € 2000,- op.

• Nationale en internationale evenementen: de wintervergadering van februari 2021 werd digitaal bijgewoond door Emmeke en Mizzi. De zomervergadering van 5 juni 2021,  georganiseerd door Inspirada Vugt, vond eveneens goeddeels digitaal plaats en werd bijgewoond door Agnes en Gerda. Aan de wijnproeverij en feestelijke dronk op het 100-jarig jubileum deden we als club op 10 juni 2021, tijdens onze kleine tuinenbijeenkomsten, mee. Aan de viering van 100 jaar Soroptimisme in San Francisco op 1-3 oktober 2021 is via de kaarsenactie met een foto en een gelukwens door het bestuur meegedaan.

• Voorbereidingen voor Orange the World van 25 november – 10 december 2021: aftrap en organisatie van Orange the World vond plaats in in samenwerking met Club West en Zonta Groningen.

• Projectetentjes: ondanks corona, vinden er toch nog bijna maandelijks projectetentjes (in klein gezelschap, hetzij lunch hetzij diner) plaats.

• Sorren naar de film: in 2021 hebben we de bezoeken aan de film kunnen continueren in september, oktober en november 2021.