Home

Van harte welkom op de pagina van Soroptimistclub Groningen-Oost

Soroptimist International heeft 72.000 leden in 120 landen. Jij kan hier onderdeel van worden! Ons profielOnze projectenOns nieuwsANBI-status

Soroptimistclub Groningen-Oost

Nieuwsgierig geworden na het lezen van ons profiel? Neem dan eens contact op met onze club!
Onze club met leden in Groningen-Oost (wat niet heel strikt is) verwelkomt graag nieuwe leden! Wij zijn vooral op zoek naar vrouwen uit de volgende sectoren: techniek, politiek, de financiële sector, kunst en cultuur. Zorg en onderwijs zijn goed vertegenwoordigd. Gezien de samenstelling van onze club zijn wij vooral op zoek naar vrouwen onder de 55 jaar. Het lidmaatschap van clubs staat open voor vrouwen met een beroep, ondernemers, studenten en vrijwilligers.

De leden treffen elkaar maandelijks op de clubavond. Eveneens maandelijks worden lunches en etentjes en ook filmavonden georganiseerd.

Ons profiel

Soroptimistclub Groningen-Oost is een van de twee opvolgers van Club Groningen. Het Charter werd uitgereikt op 31 januari 1948. De club telt 43 leden uit verschillende generaties en met zeer verschillende achtergronden en werkkringen.

De leden treffen elkaar maandelijks op de clubavond. Daarnaast werken zij samen in diverse commissies. Eveneens maandelijks worden lunches en etentjes en ook filmavonden georganiseerd, die de mogelijkheid bieden elkaar op een informele manier te treffen.

Er is een bijzonder contact met zusterclub Groningen-West, waarmee Groningen-Oost ooit een club vormde. Met Groningen-West wordt in februari het Soroptimisten FilmFestival voor Kinderen georganiseerd, en in juni de Buitendag. De besturen van beide clubs vergaderen eenmaal per jaar gezamenlijk.

Met de vier zusterclubs uit de provincie Groningen komen we elk jaar op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, bijeen voor een gezamenlijke bijeenkomst. Deze dag wordt bij toerbeurt georganiseerd.

Club Groningen-Oost onderhoudt een Friendshiplink met de Duitse SI-club Bremerhaven.

Verantwoording voor de ANBI – status

Soroptimist Groningen-Oost heeft de ANBI status. Sinds 1 januari 2013 heeft club Groningen-Oost de ANBI-status toegewezen gekregen. Aantrekkelijk voor bedrijven om hun financiële bijdrage te leveren aan een project van onze club. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op groningenoost@soroptimist.nl of lees de informatie van de Belastingdienst.

Soroptimisten FilmFestival voor Kinderen 2022 Groningen

Dit jaarlijks terugkerende filmfestival voor scholen staat in het teken van de rechten van het kind. Het Soroptimist Film Festival voor Kinderen toont kinderfilms van over de hele wereld.

De belangrijkste doelen van het Soroptimist Film Festival voor Kinderen zijn leerlingen uit groep 7 en 8 in aanraking brengen met kwaliteitsfilm en ze via die films met onbekende culturen laten kennismaken. De verhalen uit de films inspireren, verruimen de blik op de wereld en zetten leerlingen aan het denken.

Het festival wordt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met het Forum en Soroptimistclub Groningen-West.
Dit keer zal het plaatsvinden op 15 februari 2022. Meer informatie volgt.

Activiteiten 2019-2020

• Chocoharten- en chocolettersverkoop voor School for Justice.

• Benefietavond op 20 november 2019 in Museum de Buitenplaats Eelde om 30 jaar Kinderrechten te vieren. Een fantastische, veelzijdige avond, georganiseerd door Och, Constance en Emmeke met een kaartverkoop van ruim 100 gasten. Gekozen doelen waren Stichting Vrienden van Amani en School for Justice.

• Orange The World – Museum de Buitenplaats, DOT, het beeld ‘Ultra’ en het Academiegebouw worden in oranje uitgelicht.

• Dankzij een aanvraag voor bijdrage bij het Algemeen Fonds (‘laat geen geld op de plank liggen’) kregen wij €1040,- voor Vrienden van Amani en € 1120,- voor School for Justice (verdubbeling).

• SoroptimistenFilmFestival voor Kinderen voor het eerst in het Forum (nieuwe locatie).

• Schriftelijke informatie over onze projecten aan de leden i.v.m. het uitvallen van clubbijeenkomsten in de maanden april, mei en juni 2020.

• Geranium- en Mestactie – weer een mooie opbrengst van ruim € 600,-

• Aanvraag ingediend bij Algemeen Fonds (zomerUnieactie) voor 31 juli (‘laat geen geld…’), bijdrage voor coronagerelateerd project van €500,-  Er wordt door de club gekozen voor zomerpakketten van Stichting Kinderhulp.

• Voorbereidingen voor Orange the World van 25 november – 10 december 2020. Aftrap en organisatie van Orange the World in samenwerking met Club West en Zonta Groningen.

• Projectetentjes – Vanwege corona, vinden er toch nog bijna maandelijks projectetentjes (in klein gezelschap, hetzij lunch hetzij diner) plaats. Hetgeen ook dit jaar weer voor een substantiële opbrengst zorgt van € 725,-.

• Sorren naar de film – Dit jaar hebben we de bezoeken aan de film kunnen continueren (september, oktober en november 2019/januari, februari en maart 2020).