Maart 2020 – een terugblik

28-02-2021

Maart 2020 – een terugblik

We kunnen terugkijken op drie goed bezochte digitale bijeenkomsten, de clubavonden van januari en februari en de Dies.    De clubavond van 14 januari werd weer heel goed bezocht, 29 leden waren digitaal paraat. Twee nieuwe leden (Lous en Petra) werden geïnaugureerd (foto) en Boukje van Groningen-West, die als IC/SEH-verpleegkundige werkt, vertelde over haar werk in Coronatijd.
    Op 31 januari kon de Dies helaas niet worden gehouden in de zo vertrouwde en warme huiskamer van Mariëtte. In plaats daarvan stortten 22 vrouwen zich op een Pubquiz. De vragen waren uitgezocht door Maaike, Jacqueline en Ina en vroegen om de nodige kennis over zowel Sorrenzaken als algemene en ‘stadse’ onderwerpen. Een levendige actie met Agnes als quizmaster.
    Aan de clubavond op 11 februari deden zelfs 27 leden mee. Guido Hummel, beleidsadviseur Leefkwaliteit bij de gemeente Groningen was uitgenodigd als spreker. Aansluitend op ons thema dit jaar ‘Milieu en Duurzaamheid’ sprak hij over de omgevingsvisie van de gemeente en hoe deze tot stand is gekomen. De onderzoeksvraag hierbij was ‘hoe draagt de fysieke omgeving in de praktijk bij aan gezondheid’. Het uiteindelijke doel is meer en beter bereikbaar groen in de gemeente waarvoor een uitvoeringsplan voor de komende vijf jaar is ontwikkeld. Guido noemde een aantal onderdelen waaraan individuele bewoners en clubs zoals de onze kunnen bijdragen, zoals Operatie Steenbreek (tegel eruit, plantje erin), vergroening van je oprit, bomen planten, minibosjes en stadsmoestuinen aanleggen. De tijd die beschikbaar was voor (kritische) vragen werd goed benut. Wil je meer weten klik dan hier voor doorlink naar Groenplan Groningen