Handgemaakte dubbele kaarten van Riina Leppänen

Voor €2,50 per stuk maakt ons lid Riina Leppänen prachtige dubbele kaarten.

Bedrag over te maken op onze projectrekening NL07 TRIO 0198 3573 46 t.n.v. Soroptimistclub Groningen-Oost, project. Vermeld je naam, adres en telefoonnummer.