SoroptimistFilmFestivalvoorKinderen ed.10 – 2023

Jubileum Soroptimist FilmFestival voor Kinderen (SFFK).

Dit jaar vond voor de 10e keer het SFFK plaats en mochten we op 14 februari in Het Forum  ruim 500 leerlingen uit groep 7 van basisscholen in de stad Groningen ontvangen.

De dag stond ook dit jaar weer in het teken van de Rechten van het Kind. Met het kiezen van een Nederlandstalige film waarin deze rechten zijn verwerkt in het verhaal, hopen we als Soroptimisten de kennis over deze kinderrechten te vergroten.

Gekozen was dit jaar voor de film ‘Totem’, winnaar op het Cinekidfestival 2022.

De leerlingen zagen niet alleen de film in één van de prachtige bioscoopzalen van het Forum, ze kregen van de 4 aanwezige inleiders een inleiding op het onderwerp aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. Na afloop van de film vond er nog een discussie plaats over de manier waarop in de film kinderrechten werden geschonden.

Bij het verlaten van de zaal hoorden we veel positieve reacties van zowel leerlingen als leerkrachten en we hopen natuurlijk dat het onderwerp in de klas een vervolg krijgt d.m.v. het lespakket.

Het jubileum is ook in de pers niet onopgemerkt gebleven: OogTV heeft een prachtige reportage uitgezonden, terug te zien op Youtube.

Met veel enthousiasme hebben leden van de beide Groninger Clubs Oost en West de dag voorbereid en de vrijwilligers waren in groten getale om alles in goede banen te leiden.

De inzet van medewerkers van Het Forum mag daarbij zeker niet ongenoemd blijven.

Niet alleen heeft de afdeling Jeugd en Educatie van ook dit jaar weer actief meegedacht bij het zoeken van de juiste film, het leverde ook de inleiders voor de film. Bovendien mochten we weer gratis gebruik maken van de overige faciliteiten van Het Forum. Dankzij deze bijzondere samenwerking lukte het ook dit jaar weer om een prachtig filmfestival voor kinderen neer te zetten.