Lustrum feest – Soroptimistclub Haarlem e.o. bestaat 90 jaar

Lustrum feest – Soroptimistclub Haarlem e.o. bestaat 90 jaar

Op 5 november a.s. bestaat Soroptimistclub Haarlem e.o. 90 jaar

Een eerbiedwaardige  leeftijd, maar gelukkig zijn we nog gezond en jong van geest!

We zijn erg blij, dat  we deze gedenkwaardige dag  op gepaste wijze kunnen vieren  en willen daarom graag alle Soroptimisten de gelegenheid geven dat  samen met ons te  doen op:

zaterdagmiddag  6 november a,.s op het Landgoed Groenendaal in Heemstede

Aansluitend aan het wereldwijde project van Soroptimist International ,“100xTrees4life”, staat ook ons lustrum in het teken van “bomen”. Wij prijzen ons daarom gelukkig, dat we de bekende bomenexpert, Hans Blokzijl, bereid hebben gevonden om ons in een  interactieve sessie mee te nemen in de (onbekende?) wereld van de bomen.

Zaterdag 6 november;

14.30             Inloop/Ontvangst

15.00             begin van de presentatie

16.00-17.30  feestelijke borrel

Als er andere Soroptimisten deze middag met ons willen meevieren, ( introducés zijn welkom!) stuur dan jullie opgave(n) vóór 1 november naar ons secretariaat:haarlem@soroptimst.nl.
De kosten voor de middag zijn € 12.50 te voldoen op ons rekeningnummer:

NL31RABO0170597083 t.n.v.Soroptimist International Club Haarlem en Omstreken

Wij hopen je zaterdag 6 november te mogen ontvangen!