Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Haarlem

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Haarlem

Onze club, hoewel één van de oudste van Nederland, is springlevend en bruist van energie. Vorig jaar mochten we maar liefst 5 nieuwe leden verwelkomen, jonge vrouwen met diverse beroepen die een enorme verrijking betekenen voor de club. Maar tegelijkertijd is ons oudste lid 88 jaar en al bijna 50 jaar lid. Zo bouwen we voort op het fundament dat krachtige vrouwen in het verleden hebben gelegd en blijven we ons onverminderd inzetten voor de doelstellingen van het Soroptimisme. Maar we hechten ook aan onze eigen ontwikkeling en betrokkenheid. Elk jaar kiest het bestuur van onze club een thema, waarop het programma voor de bijeenkomsten wordt afgestemd. Voor het komende clubjaar is dat: Vier het Verschil.

Soroptimistclub Haarlem bestaat uit 40 leden, die werkzaam zijn (geweest) in diverse beroepen en sectoren en woonachtig zijn in en rond Haarlem.

Ons profiel

Soroptimistclub Haarlem e.o. is op 5 november 1931 opgericht. Het charter is uitgereikt door mw. E.W. Wijnandts Francken-Dyserinck. De club bestaat uit 40 leden, die werkzaam zijn (geweest) in diverse beroepen en sectoren en woonachtig zijn in en rond Haarlem.

De maandelijkse bijeenkomst vindt plaats rond de 12de van de maand in het sfeervolle Tuighuis van Kraantje Lek in Overveen. Voorafgaand kunnen de leden gezamenlijk eten. Een prima mogelijkheid om op informele wijze even bij te praten of leden beter te leren kennen.

De club verwacht van de leden een actieve inbreng. Om die reden zijn alle leden ingedeeld in diverse commissies, waarvan de projectcommissie, de programmacommissie en de PR commissie de grootsten zijn.

Verantwoording voor de ANBI – status

Soroptimist Haarlem e.o. heeft de ANBI status. Het financieel jaarverslag geeft een overzicht van onze financien en er zijn wat aanvullende gegevens over onze ANBI status.

Nieuws

Onze presidente, Hanna de Bruin, licht toe

Vier het verschil Clubjaar 2018-2010

Zeven kiezels op een rijtje, allen bij even groot en herkenbaar als groep. Als je van dichtbij kijkt zie je veel verschillen. Vorm, kleur, tekening: hun eigen karakter: hun eigen karakter maakt ze stuk voor stuk mooi en interessant. Zo is het ook in onze club en in de maatschappij.
De verschillen tussen ons maken ons individueel interessant en geven de groep kleur. Het geheel is meer dan de som der delen omdat we baat hebben bij onze verschillen: met het bijeenbrengen van ieders inbreng en kwaliteiten, achtergrond en kennis hebben we als groep een groter inlevingsvermogen, een bredere visie en meer slagkracht dan alle leden afzonderlijk: er kan synergie ontstaan.

Vier het verschil: dat is geen makkelijke opgave. Omgaan met verschillen is lastig, omdat verschillen kunnen leiden tot onderlinge verwarring, meningsverschil en individuele onzekerheid. Als het omgaan met verschillen al moeilijk is, zijn we dan in staat om verschil zelfs te vieren? Die vraag gaan we dit clubjaar onderzoeken. Zoals historicus James Kennedy zegt: ‘Door verschillen kunnen nieuwe en creatieve inzichten onstaan en positieve ontwikkelingen in gang worden gezet.’ Verschillen kunnen we niet wegnemen, wel kunnen we ervan leren. Op het programma staan mensen die ons kunnen meenemen naar ervaringen waarin verschil een toegevoegde waarde betekent.

Hanna de Bruin, september 2018

Er zijn een aantal inspirerende sprekers uitgenodigd die vanuit hun achtergrond het thema gaan uitdiepen.

Zo hadden we op 11 december j.l. een zeer speciale clubavond in het kader van de Dag van de Rechten van de Mens met prof. dr. Felisa Tibbitts, bijzonder hoogleraar mensenrechteneducatie en bijzonder lid van onze club. Een verslag van deze avond staat verder op deze pagina.

Wij steunen dit jaar het Betsy Perk-Opleidingsfonds. Het fonds ondersteunt vrouwen financieel in de kosten van hun opleiding, met als doel vrouwen op weg te helpen naar economische zelfstandigheid. De opbrengst van de 7e editie van de Haarlemse Hofjes Bridgedrive (zie verder op de pagina) is voor dit doel bestemd.

Daarnaast steunen we een aantal kleinere goede doelen, zoals het Alzheimer Café, NL Doet en de Broodbank actie van de Grote of St Bavo kerk. Goede doelen die we in het verleden hebben gesteund zijn o.a. Microkrediet voor Moeders, De Weekendacademie en Look Good Feel Better.

De financiële opbrengsten en bestedingen lopen via de Stichting Soroptifonds Haarlem, die de ANBI status heeft.

Orange the World

25 november is de dag die de UN heeft uitgeroepen als Dag voor een STOP tegen het geweld tegen vrouwen.16 dagen lang worden er internationaal acties gevoerd om gebouwen oranje te kleuren en daarmee eenstatement te maken dat geweld tegen vrouwen moet stoppen! Belangrijke en markante gebouwen in 90 landen kleuren oranje; in Haarlem is dat 16 dagen lang de toren van de Grote of St Bavo kerk. De kleur staat symbool voor een stralende, optimistische toekomst vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Leden van onze club deden mee met de door Zonta Kennemerland-Zuid georganiseerde manifestatie op de Grote Markt, waarbij oranje rozen werden uitgedeeld om aandacht te vragen voor de actie. Meer over Orange The World.

Clubavond 10 januari 2019 met Aminata Cairo, Phd

Weer een bijzondere clubavond: we luisteren geboeid naar doctor Aminata Cairo, lector Inclusive Education aan De Haagse Hogeschool. Vanuit haar eigen levensverhaal (geboren en getogen in Nederland met Surinaamse roots, academische opleiding en carrrière in de Verenigde Staten) neemt ze ons op een bevlogen manier mee in een verhaal over verbinden. We zingen, trommelen, luisteren naar haar en naar elkaar. Haar lectoraat legt zich toe op actiegericht onderzoek om De Haagse Hogeschool te helpen zich te ontwikkelen tot een onderwijsinstelling waar iedereen zich welkom en opgenomen voelt en ondersteund wordt om zijn of haar potentieel op onderwijsgebied optimaal te kunnen ontplooien. Maar het gaat om veel meer: om contact, om voelen, om de vraag: “hoe gaan wij met elkaar om?” Als anthropologe gaat ze in op het nederlandse begrip “gezelligheid” en hoe dat het openstaan voor een confronterend verhaal kan belemmeren. Aminata legt uit: “diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance.” Een warme, leerzame en inspirerende avond.

NL Doet 2019

Ook dit jaar waren we van de partij bij een van de landelijke actiedagen van het Oranje Fonds, NL Doet. Bij de Stichting Kom in mijn Tuin, een groen- natuur- en educatief project in het Groenendaalse Bos in Heemstede, werden we met open armen ontvangen en hebben we een paar nuttige en gezellige uurtjes besteed met het werken in de tuin en schoonmaken van de kas. Voor herhaling vatbaar!

Inschrijving 7e Haarlemse Hofjes Bridgedrive gesloten

Voor de Haarlemse Hofjes Bridgedrive, die dit jaar op zaterdag 28 september 2019 wordt georganiseerd, hebben wij inmiddels zoveel inschrijvingen ontvangen dat het maximum aantal deelnemers is bereikt en ook de wachtlijst vol is.

Het spijt ons dat we mensen moeten teleurstellen. We zijn momenteel aan het onderzoeken of we het aantal locaties kunnen uitbreiden.

Soroptimist Trofee Educatie Mensenrechten: Gouden S.T.E.M.

Wisseltrofee Gouden S.T.E.M. 2019 naar het Maritiem College IJmuiden

Dinsdag 21 mei gingen de genomineerden, te weten 5 groepjes 3de jaars leerlingen van het Technisch College Velsen en het Maritiem College IJmuiden de strijd aan om de Gouden Soroptimist Trofee Educatie Mensenrechten.

De leerlingen hadden zich verdiept in wereldwijde problemen als: hongersnood in Jemen en Venezuela, veroordeling tot lijfstraffen aan Nasrin Sotoudeh (een vrouwelijke mensenrechtadvocaat) in Iran, gebrek aan schoolspullen in vele landen en dichterbij huis, de beperkte mogelijkheden tot G- voetbal (gehandicaptenvoetbal) in Nederland. De daarbij geschonden mensenrechten werden besproken. Inspirerende acties werden bedacht om geld in te zamelen voor een goed doel. In de pauze was er mogelijkheid om een online petitie te ondertekenen om de vrijlating van Nasrin Sotoudeh te eisen.

De jury was onder de indruk van alle presentaties en had daardoor een lastige taak. Uiteindelijk is de cheque van eur. 250 gegaan naar Bradley van Ooijen en Bowen Rob. Volgens de jury “spatte het enthousiasme eraf” , was het “een realistisch plan”, “we lieten ons in de boot nemen”.

Met dit geldbedrag willen Bradley en Bowen vaartochten gaan organiseren op hun opleidingsschip de Union naar de nieuwe sluizen. De opbrengst van die tochten gaat naar de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, voor voedselpakketten en onderwijs in Venezuela. De school heeft toegezegd de winnaars hierbij te willen ondersteunen. De Soroptimisten van Haarlem e.o. schepen als eerste in!

VMBO scholen die geinteresseerd zijn in deze bijzondere aanpak van mensenrechteneducatie en komend jaar willen meestrijden om de wisseltroffe Gouden S.T.E.M. worden uitgenodigd contact op te nemen.

Boeken in de Bavo

Op 3 november j.l. was onze club kraamhouder op de boekenmarkt in de Grote Bavo Kerk. Het leek ons een leuk gegeven als vrouwenclub om alleen boeken van vrouwelijke auteurs aan te bieden en dat is uitstekend gelukt. De opbrengst – zo’n € 350 – is gestort in onze goede doelen kas.

Clubavond 11 december 2018 in het kader van Rechten van de Mens

De clubavond op 11 december, één dag na de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, was een zeer bijzondere. In het bijzijn van een aantal genodigden, vertegenwoordigers van lokale overheden en onderwijsinstellingen, gaf bijzonder hoogleraar Mensenrechteneducatie prof. dr. Felisa Tibbitts een lezing. Ons lid Garance Reus-Deelder, zakelijk directeur van de Anne Frank Stichting, schreef hierover het volgende:

Een meer bevlogen ambassadeur voor de mensenrechten dan Felisa Tibbitts is niet denkbaar, en juist op deze dag, zeventig jaar en één dag na de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, is het een feest om naar haar gloedvolle betoog over mensenrechteneducatie te luisteren en om er tot reflectie én handelen (Amnesty brieven worden na afloop vurig ondertekend…!) door te worden aangezet.

Felisa begint met een kort overzicht van het mensenrechtenkader waarbinnen mensenrechteneducatie is gepositioneerd, de hoofdlijnen van de ‘UDHR’ en de verschillende bindende verdragen die op die niet-bindende verklaring volgden. Daarna licht ze de beginselen van mensenrechteneducatie toe. Het gaat daarbij niet alleen om educatie óver mensenrechten, maar nadrukkelijk ook om educatie op basis van mensenrechten (zoals participatieve, inclusieve lesmethoden en een veilige setting in de klas) en educatie vóór mensenrechten (enige vorm van actie of handelingsperspectief moet worden geboden).

Felisa’s bevindingen over mensenrechteneducatie in Nederland stemmen in het licht van deze drie beginselen niet erg vrolijk. In het lesmateriaal wordt over het algemeen maar zeer beperkt verwezen naar mensenrechten. Bovendien worden mensenrechten vaak in de context van ‘waarden’ geplaatst, niet als rechten gepositioneerd. Daarmee worden mensenrechten een ‘gunst’ aan degenen die die rechten niet genieten, in plaats van een wettelijk verankerd recht.

In de daarop volgende discussie gaat het onder meer over de vraag of wij in Nederland het gevoel van urgentie niet teveel verloren hebben, omdat onze samenleving al zo lang in vrijheid leeft. Er worden voorbeelden gegeven van jonge of fragiele democratieën (Argentinië, verschillende Afrikaanse landen) waar jongeren veel meer dan in Nederland bereid zijn in actie te komen voor mensenrechten. Hebben wij het hier ‘te goed’? Gaan wij er te klakkeloos van uit dat het met ‘onze’ mensenrechten en rechtstaat wel goed zit? Zijn wij te weinig bereid over onze eigen grenzen te kijken en de universaliteit van mensenrechten te erkennen? Onverschilligheid is een gevaarlijke tendens, nu hoekstenen van de rechtstaat in veel landen onder druk staan (vrije pers, onafhankelijke rechtspraak), en de kennis van jongeren in Nederland over de werking van die rechtstaat is vaak beperkt. Des te meer reden om onze VMBO menrenrechteneducatieprijs verder uit te rollen!