Onze presidente, Hanna de Bruin, licht toe

Vier het verschil Clubjaar 2018-2010

18-09-2018

  Zeven kiezels op een rijtje, allen bij even groot en herkenbaar als groep. Als je van dichtbij kijkt zie je veel verschillen. Vorm, kleur, tekening: hun eigen karakter: hun eigen karakter maakt ze stuk voor stuk mooi en interessant. Zo is het ook in onze club en in de maatschappij.
  De verschillen tussen ons maken ons individueel interessant en geven de groep kleur. Het geheel is meer dan de som der delen omdat we baat hebben bij onze verschillen: met het bijeenbrengen van ieders inbreng en kwaliteiten, achtergrond en kennis hebben we als groep een groter inlevingsvermogen, een bredere visie en meer slagkracht dan alle leden afzonderlijk: er kan synergie ontstaan.

  Vier het verschil: dat is geen makkelijke opgave. Omgaan met verschillen is lastig, omdat verschillen kunnen leiden tot onderlinge verwarring, meningsverschil en individuele onzekerheid. Als het omgaan met verschillen al moeilijk is, zijn we dan in staat om verschil zelfs te vieren? Die vraag gaan we dit clubjaar onderzoeken. Zoals historicus James Kennedy zegt: ‘Door verschillen kunnen nieuwe en creatieve inzichten onstaan en positieve ontwikkelingen in gang worden gezet.’ Verschillen kunnen we niet wegnemen, wel kunnen we ervan leren. Op het programma staan mensen die ons kunnen meenemen naar ervaringen waarin verschil een toegevoegde waarde betekent.

  Hanna de Bruin, september 2018

  Er zijn een aantal inspirerende sprekers uitgenodigd die vanuit hun achtergrond het thema gaan uitdiepen.

  Zo hadden we op 11 december j.l. een zeer speciale clubavond in het kader van de Dag van de Rechten van de Mens met prof. dr. Felisa Tibbitts, bijzonder hoogleraar mensenrechteneducatie en bijzonder lid van onze club. Een verslag van deze avond staat verder op deze pagina.

  Wij steunen dit jaar het Betsy Perk-Opleidingsfonds. Het fonds ondersteunt vrouwen financieel in de kosten van hun opleiding, met als doel vrouwen op weg te helpen naar economische zelfstandigheid. De opbrengst van de 7e editie van de Haarlemse Hofjes Bridgedrive (zie verder op de pagina) is voor dit doel bestemd.

  Daarnaast steunen we een aantal kleinere goede doelen, zoals het Alzheimer Café, NL Doet en de Broodbank actie van de Grote of St Bavo kerk. Goede doelen die we in het verleden hebben gesteund zijn o.a. Microkrediet voor Moeders, De Weekendacademie en Look Good Feel Better.

  De financiële opbrengsten en bestedingen lopen via de Stichting Soroptifonds Haarlem, die de ANBI status heeft.