Boomgaard aanplant

  • Club Hattem-Epe "SHE"

Aanplant Boomgaard Kerkdijk Veessen.

club Hattem-Epe SHE, Hoogstambrigade Heerde en Waterschap Vallei en Veluwe hebben met hun gezamenlijke doelstellingen; “Het leefbaar houden van onze planeet” een boomgaard aan de Kerkdijk Veessen (Gemeente Heerde) gerealiseerd.

De kavel met een oppervlakte van 200×80 meter is in eigendom van Waterschap Vallei en Veluwe.

Op Zaterdag 9 december 2023 zijn hier 15 stuks Inlandse Walnoten en 5 Linden geplant. 1 Hollandse, 2 zomer- en 2 winterlinden. De bomen werden geleverd door de Firma Grolleman in Oene, die mede sponsor is. Voor de aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is de landschapszone in 2017 aangelegd als compensatie voor verdwenen natuur en landschap. Deze zone langs de Grote Wetering is erg belangrijk voor veel plant- en diersoorten. Veel vogelsoorten die voor hun broedbiotoop gebonden zijn aan struwelen en ruigtes vinden een plek in de landschapszone. Het onderhoud hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van het waterschap Vallei en Veluwe. Zij zorgt ook voor een informatiepaneel ter plekke om de wandelaar te informeren over dit project.

Loonbedrijf Bomhof in Veessen was ingeschakeld om de gaten te graven en boompalen te plaatsen.

In het voorjaar van 2024 komt er aan het begin van het Klompenpad naast de boomgaard nog een luisterbankje. Dit bankje wordt tevens geschonken door Soroptimistclub SHE.