Toolbox voor Zomerschool

toolbox met logo toolboxen gevuld met allerlei knutsel-en schrijfmateriaal

Wij hebben als club Hattem-Epe SHE voor de Zomerschool Epe-Heerde van de gemeente Heerde en Epe een bedrag beschikbaar gesteld voor de aanschaf van toolboxen met lesmaterialen, waarmee kinderen tijdens de zomerschoolweken aan de slag kunnen gaan.

Het belangrijkste doel van de Zomerschool is voorkomen dat leerlingen in de loop van de zomervakantie achteruitgaan in taalniveau. Deelnemen biedt de kinderen de kans om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen, om op deze wijze sterker te staan bij de start van het nieuwe schooljaar. Extra aspect aan de Zomerschool zijn de sport-, spel en creatieve activiteiten. Hieraan kunnen ook kinderen meedoen, die uit gezinnen komen met minder financiële draagkracht. Ook zit er iedere dag een ander coöperatief spel in de box, waarmee de kinderen samen kunnen spelen als ze tijd over hebben.

Wij hopen dat alle kinderen die deelnemen aan dit belangrijke, lokale en maatschappelijke evenement, veel plezier beleven aan de toolboxen en wensen hen fijne en leerzame weken toe.

  • Club Hattem-Epe "SHE"