Orange the World

Orange the World

Streetart door Eric van der Vecht OTW 2021

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwentot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie. Inmiddels worden in meer dan 100 landen in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht, en worden debatten, tentoonstellingen, demonstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd. Ook wordt geld ingezameld voor het Trust Fund to End Violence against Women, het grootste wereldwijde fonds om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en te stoppen.

 

.

  • Club Hilversum e.o.

 OtW in 2023

Orange the World 2023; Het Gooi is #MEDESTANDER

https://orangepaper.nu/

Wij zetten ons in dichtbij door besef (awareness) te creëren. Ook nationaal blijven we vechten voor deze issues. Maar ook op Europees nivo heeft dit onderwerp aandacht. Wij, Soroptimisten, hebben als NGO een adviserende stem in Europa bij EIGE (Europese Instituut voor Gender Equality). Speciaal voor Internationale Vrouwendag dit filmpje:

OtW 2022

Het Metamorphosen Orkest speelt Benefietconcert in de Morgensterkerkop 26 november 2022

Met trots, een 100% benefiet concert om geweld tegen vrouwen te stoppen. Het Metamorphosen Orkest geeft elk jaar een benefiet concert. En dit jaar ten behoeve van Orange the World, in Hilversum.

Metamorphosen is een ensemble uit Amsterdam voor bevlogen amateurs die op hoog niveau met elkaar musiceren. Het orkest bestaat voor een groot deel uit jonge musici die ervaring hebben opgedaan in orkesten als het Nederlands Studenten Orkest (NSO) en het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko).

De totale opbrengst van het benefietconcert komt geheel ten goede aan het Orange Trust Fund van UN Women.

En met de opbrengst kan al het volgende verschil gemaakt worden:

  • Met € 15,- geef je bijvoorbeeld al medische zorg voor één slachtoffer van seksueel geweld
  • Met € 50,- geef je bijvoorbeeld voor twee weken voedsel aan een moeder en haar kinderen die gevlucht zijn voor ‘geweld achter de voordeur’ (vaak huiselijk geweld genoemd)
  • Met € 100,- draag je bijvoorbeeld al bij aan een “One Stop Crisis Centre”voor onderdak en psychologische hulp aan slachtoffers van geweld

Metamorphosen speelt Mozart, Mahler & Mahler (M speelt, M,M en M) (o.l.v Dirigent Gijs Kramers)

Programma

  • Divertimento in Bes, K.137 – W.A. Mozart
  • Liederen met sopraan Lara Marie Müller – Alma Mahler (arrangement Gijs Kramers)
  • Adagio uit Symfonie no. 10 – Gustav Mahler (arr. Hans Stadlmair)

De huur van de Morgensterkerk is mede mogelijk gemaakt door onze sponsorMariëlle Spronck, die met haar werk veel vrouwen & partners ondersteunt in het verwerken van Geweld tegen Vrouwen. 

OtW 2021

OtW 2020

Een foto-impressie: les op het Roland Holst College, verschillende gebouwen uitgelicht, kunstexpositie in het voormalige C&A gebouw en etalages die aandacht genereren.

OtW 2019

Op 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Van die dag tot 10 december (dag van de Rechten van de Mens) wordt 16 dagen lang wereldwijd actie gevoerd, ook in Nederland. Samen met ministeries, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties voert UN Women een bruisende campagne dit jaar.   

Soroptimistclub Hilversum gaat net als in 2018 hier aandacht voor vragen. 

In samenwerking met Zonta Het Gooi en collega clubs uit Bussum en Gooische Meren 
gaan de leden aan het werk met het thema: ken jij of ben jij ….1 van de 3’

Ervan uitgaande dat tenminste 1 op de 3 vrouwen in Nederland geconfronteerd is geweest, of geconfronteerd wordt of zal worden met geweld zien onze clubs dit thema als een mooie aanleiding om taboes te doorbreken. 

Op de twee zaterdagen in deze periode:30 november (Kerkbrink en de Groest) en 7 december (Kerkbrink) zullen clubleden zich presenteren met een informatie kraam, met veel oranje uiteraard. 

Zij zullen het contact aan gaan met bewoners en bezoekers van Hilversum en in gesprek komen door kaartjes uit te delen met de tekst:  

ken jij of ben jij ….1 van de 3’ 1 op de 3 vrouwen krijgt te maken met geweld 

Clubleden treden op als contactlegger, doorgever. 

Er wordt nog gesproken over de nazorg die bij een hulpverlener zal komen te liggen. De gegevens van deze partij zullen op het kaartje vermeld worden. 

Middels het oranje kleuren van opvallende gebouwen worden bewonders en bezoekers van Hilversum geattendeerd op de campagne. In 2018 is het Hilversums raadhuis oranje gekleurd, dit jaar hebben Sociëteit De Unie en de openbare Bibliotheek Hilversum toegezegd hun gebouw oranje te gaan verlichten van 25 november t/m 10 december. Als blikvanger zal het effect langs deze inkomende hoofdweg zeker opvallen. 
Ook Museum Hilversum en woonwinkel de Heksenbal zullen oranje kleuren (van binnenuit) en er wordt over andere monumentale panden in Hilversum nog overleg gevoerd. 

Tot onze vreugde heeft ook het gebouw van de omroep: MCO aan de Heuvellaan een oranje kleurtje tijdens de campagne! 

Bij de aftrap van de campagne in Bussum op 25 november was Hilversums burgermeester, Pieter Broertjes aanwezig.

Meer weten?

algemene website: https://www.orangetheworld.nl/

Claudia de Breij in de VARA gids van 2021: