Menstruatie-armoede in Suriname

Menstruatiearmoede de wereld uit, te beginnen bij Suriname.

Niet naar school of werk kunnen omdat je geen geld hebt voor maandverband….Dat is de realiteit voor veel meisjes en vrouwen in Suriname. Te gek voor woorden, dus hoogste tijd voor actie!

Soroptimistclub Hilversum wil deze schrijnende situatie verbeteren. We doen dit samen met club Paramaribo en de Stichting  Single Mother Project. SSMPS is hier al twee jaar intensief mee bezig maar heeft onze steun hard nodig.

Het gaat niet alleen om geld maar ook om bewustwording en praktische ondersteuning. Zodat meisjes hun school kunnen afmaken en vrouwen niet hoeven verzuimen van hun werk.

Doe je mee?

 

 

  • Club Hilversum e.o.


Grantangi!

Meer weten? Of heeft u tips?
Mail Marianne op: mariannevanvliet@kpnmail.nl

UPDATE MAART

Een aantal initiatieven van clubleden leveren al veel op! Ongeveer € 1000 is binnengehaald door sportieve activiteiten en bijdragen van onze eigen clubjes van zes die in plaats van kosten van een etentje een bijdrage storten. Super!

We weten ondertussen dat er genoeg steun en hulp op gang gebracht is zodat wij ons primair kunnen inrichten op inkopen van maandverband. We zijn ook deze maand in staat om 750 euro over te maken.

Kosten per maand

De verwachting is dat de kosten per maand voor vrouwen zullen stijgen naar €10 en voor meisjes naar €7,50. Dit is helaas de werkelijkheid, de inflatie is stevig.

Kortom:

50 vrouwen en 33 meiden kunnen weer een maand vooruit dankzij onze inspanningen.

gedane acties tegen menstruatie-armoede Suriname

Als Soroptimistclub Hilversum organiseerden we op zondag 19 november een voorstelling van ‘Le pot-au-feu’ ten behoeve van stichting Single Mother Project Suriname.

Benefietvoorstelling Soroptimistclub Hilversum ten behoeve van stichting Single Mother Project Suriname
De economische situatie in Suriname verslechtert nog steeds. Meisjes en vrouwen hebben vaak geen geld voor zoiets simpels – maar noodzakelijks-  als maandverband. Samen met de Stichting Single Mother Project Suriname gaat Soroptimistclub Hilversum daar iets aan doen. Zowel geld inzamelen als de vrouwen van SSMPS  met raad en daad steunen. Want  niet naar school of je werk kunnen als je menstrueert, is te gek voor woorden.