Home

Van harte welkom op de pagina van de Vrienden van Soroptimistclubs

Vrienden van Soroptimistclubs

Binnen de Nederlandse Unie is er voor leden die wel nog in contact willen blijven met het Soroptimisme maar op een andere manier dan via een club de mogelijkeid om deel uit te maken van de Vrienden van. We hebben over de tijd gezien dat dit bijvoorbeeld oudere leden zijn die ruimte willen maken in hun club voor een nieuwe generatie Sorores of juist zoveel hebben bijgedragen in het verleden in diverse bestuursfuncties dat ze nu graag op een andere manier betrokken willen zijn en blijven met de Nederlandse Unie anders dan via hun club.
Tot nu toe is deze Vrienden van georganiseerd vooral via online (whatsapp) en komt soms lokaal bij elkaar.
Sommigen van hen hebben aangegeven wellicht toch een club (bestuur te willen gaan oprichten. Dan zou het dus kunnen dat er een club van door de hele Unie wonende Sorores die minimaal twee jaar in een club hebben gezeten voortkomt uit de Vrienden van.
We weten wel dat het vrienden van nu statutair gereeld voorlopig zal blijven bestaan voor hen die daar (tijdelijk) behoefte aan hebben.
In onze Statuten (januari 2023) is bepaald dat deze groep geen stemrecht heeft (want geen club/bestuur/statuten) maa ruiteraard wel spreekrecht op een ALV. Ze mogen zich om die reden niet verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie. Ze zijn uiteraard van harte welkom binnen onze organisatie ze ontvangen het blad en kunnen deelnemen aan al de (online) bijeenkomsten zoals ALV of ActieF. 
Elke Soroptimist kan als ze minimaal twee jaar lid is geweest van een club een verzoek indienen bij het UnieBestuur om over te stappen van haar club naar de Vrienden van groep.