Wie zijn we

Dit is de Soroptimist club Walcheren

Onze maandelijkse bijeenkomsten
Maandelijks treffen we elkaar in de Kloveniersdoelen in Middelburg. We eten gezellig een hapje met elkaar en aansluitend wordt er vergaderd. Vervolgens houdt een externe gast of een van onze leden een boeiende lezing.

Bijzondere bijeenkomsten
Twee keer per jaar, in de winter en de zomer, heeft onze maandelijkse ontmoeting een bijzonder tintje. Tijdens de decemberbijeenkomst en tuinbijeenkomst stelt een van onze leden haar huis c.q. tuin open. We zorgen samen voor een heerlijke maaltijd. Soms nodigen we voor deze avonden speciale gasten uit of een bijzondere spreker.

Zeeuwse Sorren
Een keer per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst met onze zusterclubs in Zeeland.

Ons bestuur
In 2020-2021 bestaat ons bestuur uit de volgende personen:

 • Caroline Liberton, president
 • Nienke Slump, vice-president
 • Petra van der Pluym, secretaris
 • Henriëtte Visser, assessor-secretaris
 • Nina Kasfiki, penningmeester

Onze commissies
Onze leden zijn actief in de volgende commissies:

 • Fundraising en projectencommissie
 • Filmmiddagcommissie
 • Communicatie en PR-commissie
 • Programmacommissie
 • Kiescommissie
 • Kascommissie
 • Archiefcommissie
 • Commissie Lief en Leed
 • Decembercommissie
 • Literatuurclub 1 en 2