Soroptimisten West Betuwe steunt Wereldse Kleuren

Mw Jacolien van Zutphen overhandigt cheque

Stichting Wereldse Kleuren te Tiel in het zonnetje gezet door Soroptimisten West-Betuwe

  • Club West Betuwe

Soroptimisten zetten zich in om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren. “Soroptimist International, met 72.000 leden in 120 landen, zet zich via acties, belangenbehartiging en be

Jacolien van Zutphen doneerde namens de Soroptimistclub afdeling West-Betuwe 235 euro aan Stichting Wereldse Kleuren in Tiel. Het bedrag werd bijeen gebracht onder de leden in het kader van hun Paasaktie. Wereldse Kleuren is een werk- en ontmoetingsplek voor vrouwen en door vrouwen van allerlei culturen. “Wij verkopen tweede-kans kleding en artikelen die zelfgemaakt zijn door onze vrijwilligers. Ook geven wij verschillende workshops en delen wij zo onze creativiteit.”

Wij zijn blij met iedere vorm van steun, zodat wij ons kunnen blijven inzetten voor vrouwen die onze steun nodig hebben. U kunt ons helpen door goede gebruikte kleding te brengen, doneren mag natuurlijk ook op rekeningnummer NL80INGB0008613635 tnv Stichting Wereldse Kleuren”.Adres: Weerstraat 3 in Tiel
www.wereldsekleuren.nl
tel: 0684302793
email: stichtingwereldsekleuren@gmail.com