Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub West-Betuwe

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub West-Betuwe

Club West-Betuwe heeft mee gedaan aan Orange the World en organiseert jaarlijks het Soroptimist Film Festival voor Kinderen

Verantwoording voor de ANBI – status

Soroptimist West-Betuwe heeft de ANBI status.

Meer informatie

ANBI formulier 2016-2017 tbv website mei 2018.docx

Bijlage(n)

Soroptimistclub West-Betuwe is opgericht op 16 september 1972.

Ons profiel

Soroptimistclub West-Betuwe is opgericht op 16 september 1972.
Het charter is uitgereikt door Lida Brambilla-Longoni, Italië
Club West-Betuwe vormt een ‘drieluik’ met: Club Merwekring en Club Dordrecht

Nieuws en acties

LAMBERTUS TOREN IN BUREN ORANJE GEKLEURD

Lambertustoren    (foto: Karin van de Kar) 

ORANGE THE WORLD
Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen in haar leven met geweld te maken. Tijdens de corona pandemie is dit overal enorm toegenomen

Orange the World is een wereldwijde campagne van UN Women, de VN-organisatie voor vrouwenrechten en gender gelijkheid. In meer dan 100 landen wereldwijd wordt tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen), en 10 december (internationale mensenrechten dag) 16 dagen lang actiegevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Gebouwen worden in deze periode oranje aangelicht en maken dit -vaak verborgen- geweld zichtbaar.

SI West Betuwe zette vorig jaar de Molen van Culemborg in het oranje en heeft in samenspraak met stichting Buren 625 dit jaar gekozen om de prachtige Lambertus toren oranje te kleuren. Fred Eggink maakte speciaal een Orange the world -gedicht. In verband met Covid-19 maatregelen is er een filmpje (https://youtu.be/lyS788OHUmg) gemaakt waarin Josephine Beenakker, Loes van  Ruyven en Evert van Obdeijn zich uitspreken waarom zij deze campagne ondersteunen; Tegen geweld tegen vrouwen, meld om jezelf of anderen te helpen !  

Waarom oranje?
Oranje is gekozen voor de internationale campagne omdat het de kleur van een zonsopgang is; het staat in de Orange the World campagne voor de dagenraad in een wereld zonder geweld tegen vrouwen.

Waarom is Orange the World een belangrijke campagne?

Minstens één op de drie vrouwen en meisjes wereldwijd krijgt te maken met geweld in haar leven. Dat kan fysiek, seksueel of psychisch geweld zijn. Op wereldschaal betekent dat dat een miljard vrouwen met geweld geconfronteerd wordt. In Nederland krijgt bijna de helft van de Nederlandse vrouwen met geweld te maken. De schatting van het Centrum Seksueel Geweld is dat er ieder jaar 100.000 slachtoffers van seksueel geweld bijkomen in Nederland. Eén op de drie jonge vrouwen krijgt met cybergeweld te maken. Eén op de tien vrouwen wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie op het werk. En jaarlijks worden ongeveer 40 vrouwen in Nederland vermoord door een partner of ex-partner. Reden genoeg om uitgebreid aandacht te besteden aan geweld tegen vrouwen.                                                                                             
 

Orange the World 2020 ‘Melden moet altijd mogelijk zijn’
Dit jaar staat deze campagne in Nederland in het teken van ‘melden moet altijd en voor iedereen mogelijk zijn’. Vrouwen en meisjes zijn hier namelijk niet altijd toe in staat, omdat zij bijvoorbeeld thuis zitten met een gewelddadige partner die hun telefoon controleert. Dit is pijnlijk duidelijk geworden tijdens de corona-pandemie. De toename van geweld tegen vrouwen tijdens deze pandemie wordt ook wel de ‘schaduwpandemie’ genoemd, omdat veel vrouwen tijdens de lockdown verplicht thuis hebben moeten zitten. Daarom moet het altijd en voor iedereen mogelijk zijn om een melding te maken van enige vorm van geweld. Voor geweld achter de voordeur hebben we in Nederland uiteraard 0800-2000. Voor andere vormen van geweld zoals cybergeweld of seksuele intimidatie op de werkvloer, de sportclub of in het uitgaansleven is het echter heel lastig om de juiste plek te vinden. Sinds 25 oktober is er de website https://geweldtegenvrouwenmelden.nl/help/ waar een netwerk aan meldpunten in Nederland te vinden is en er gepleit wordt voor één doorverwijspunt voor alle vormen van geweld.

Wat kan ik zelf doen?
Iedereen kan helpen, op allerlei manieren. Je kunt ook de petitie Orange the world 2020 www.orangetheworld.nl/petitie-orange-the-world-2020/ tekenen, waarmee we de regering oproepen om de schrijnende gaten die nu vallen in de hulpverlening te dichten. Verder kun je uiteraard in je eigen omgeving het gesprek aangaan, op een open manier. Je kunt helpen, als vrouw of man, door de mannen in je omgeving aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor de oplossing. En je kunt een bijdrage leveren aan de programma’s en projecten om geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd te bestrijden met een donatie aan het Orange Trust Fund via https://www.unwomen.nl/donatie-orange-trust-fund/. het enige wereldwijd werkende fonds ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Soroptimistclub West-Betuwe bedankt mw. Beenakker, mw. van Ruyven, dhr. Hermans van Orange lighting, de heren Lautenbach en de Boer vrijwilligers Stichting Oude Gelders Kerken, de molenaar van Buren, mw. van de Kar, dhr. Eggink, gemeente Buren.

Ruim 400 Tielse schoolkinderen genoten van Soroptimist Film Festival.

(foto: Karin van de Kar) 
Op woensdagmorgen 5 februari 2020 zaten ruim 400 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van acht Tielse basisscholen niet op school, maar in de filmzaal van de Agnietenhof. Op uitnodiging van Soroptimistclub West-Betuwe keken zij samen naar de film Cloud Boy.

Het Film Festival was ook dit jaar een succes, mede dankzij de Gemeente Tiel, het Burgerweeshuis Tiel en de Agnietenhof.

Het Soroptimist Film Festival voor Kinderen werd voor de vierde keer georganiseerd door Soroptimistclub West-Betuwe in samenspraak met Unicef. Het doel van het filmfestival is kinderen bewust te maken van de rechten van het kind. Dit jaar was het thema samen verschillend, verschillend samen.

Cloud Boy gaat over een11-jarige jongen, die tegen zijn wil enige tijd bij zijn in Lapland wonende moeder en haar nieuwe gezin moet wonen.
Het verhaal is herkenbaar voor kinderen van gescheiden ouders, die beiden een nieuw leven hebben opgebouwd. De kinderen genoten van de avonturenfilm, met ontroerende en humoristische momenten. De beelden van Lapland zijn weergaloos en er zijn talloze indrukkwekkende shots van rendieren.

Club West-Betuwe 
en de vrouwen van
Orange the World Culemborg
laten Molen De Hoop
oranje kleuren

Orange the World is een internationale campagne om het onderwerp ‘geweld tegen vrouwen en meisjes’ onder de aandacht te brengen. Wereldwijd worden tussen 25 november en 10 december gebouwen oranje verlicht.

Op maandag 25 november 2019 om 17:00 uur openden burgemeester Gerdo van Grootheest en Rianne van den Boomen (president Soroptimistclub West-Betuwe) de 16-daagse actieperiode in Culemborg en kleurt molen De Hoop zestien dagen lang oranje. In de dagen daarna vinden diverse andere acties plaats, zoals een schrijfavond voor vrouwen in opvanghuizen, een gespreksavond en een facebook-campagne waarbij zestien ambassadeurs uit Culemborg zich uitspreken om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen in haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen een groot probleem. Eén op de tien vrouwen is ooit in haar leven verkracht, één op de vijf is ooit mishandeld door een (ex)partner en maar liefst driekwart van alle vrouwen en meisjes maakt zelf seksuele intimidatie mee. Op initiatief van de Verenigde Naties vinden van 25 november t/m 10 december wereldwijd activiteiten plaatsen tegen geweld tegen vrouwen die in het teken staan van de kleur oranje; een kleur die de dageraad en de glorende hoop symboliseert van een wereld zonder geweld.

De campagne in Culemborg is een samenwerking van Orange the World Culemborg en Soroptimistclub West-Betuwe, samen met UN Women Nederland en Zonta Nederland.

Klik hier voor meer informatie over Orange The World

Ferry Noothout, voorzitter van VPTZ Rivierenland, ontvangt cheque van  Soroptimistclub West-Betuwe

  (foto: Karin van de Kar)

Josephine Beenakker, president van Soroptimistclub West-Betuwe, overhandigt op 3 juni 2019 een cheque ter waarde van € 7.580 aan VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Rivierenland en Alzheimer Nederland, afdeling Rivierenland. Dit mooie bedrag is verkregen door middel van sponsoring en de vertoning van de film “Moeder aan de lijn”, die duidelijk weer geeft wat dementie voor een mantelzorger kan betekenen.
Het bedrag wordt besteed aan het opleiden van vrijwilligers van bovenstaande organisaties om de mantelzorgers meer te kunnen ondersteunen. De vraag naar goed opgeleid personeel wordt steeds groter, maar het aanbod groeit helaas niet mee. Soroptimistclub West-Betuwe is daarom heel blij, dat zij deze cheque hebben mogen overhandigen aan beide organisaties in Regio Rivierenland.