Busje van Adrie

Busje van Adrie

Het ‘Busje van Adrie’

  • Club Zwolle

Adrie Wormgaar, directrice van een Huishoudschool, was lid van Club Zwolle sinds 1952 en zeer betrokken bij de Zwolse gemeenschap. Op haar initiatief is een permanente inzameling ingesteld voor een Zwols project. Na haar overlijden in 1987 is ter herinnering aan haar ‘het busje van Adrie’ blijven bestaan. Bij elke clubbijeenkomst gaat dit busje nog steeds rond voor een kleine bijdrage aan een Zwols project. Op advies van de Projectenbank bestemt de Club één keer per jaar de opbrengst voor een sociaal project binnen de gemeente Zwolle.

2022:  Stichting Kind in Beeld €500

2021: Stichting Present €500