Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Zwolle

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Zwolle

Soroptimisclub Zwolle: voor vrouwen, door vrouwen, met vrouwen. Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, het optimale, nastreven. Wij onderschrijven de doelstellingen zoals die door Soroptimist International zijn geformuleerd nl.: Educate, Empower and Enable. Onze doelstelling is om vrouwen en meisjes over de gehele wereld te helpen om hun positie te verbeteren en hen betere kansen te geven op een succesvolle toekomst.

Internationale Missie 2011-2030 – Educate to Lead:

Soroptimisten willen de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes verbeteren door middel van onderwijs en economische en politieke versterking. Het internationale thema van 2011-2030 luidt dan ook: “Empowerment of Women through Education and Leadership”.

Wij, als leden van Club Zwolle hechten veel waarde aan:

 • het samenwerken aan projecten voor vrouwen en kinderen die in minder gunstige omstandigheden verkeren
 • diversiteit van onze leden, zowel in beroep, leeftijd als achtergrond
 • het delen en gebruik maken van elkaars kennis en expertise
 • verbinding van de leden onderling, lokaal, regionaal en internationaal

Projecten

Het beheer van onze fondsenwerving ten behoeve van de projecten wordt uitgevoerd door onze stichting: ‘Stichting Projectenbank Soroptimistclub Zwolle’. Deze is in 2003 opgericht en heeft een ANBI-status, RSIN 816090464.

In bijgaande documenten treft informatie aan over bestuur en de financiële jaarverslagen.

Wij steunen lokale, nationale en/of internationale projecten. De projecten die buiten Nederland plaatsvinden worden geselecteerd in landen en steden waar Soroptimistclubs aanwezig zijn of waar anderszins toezicht is op de besteding van de financiële bijdragen. Op deze wijze wordt geborgd dat de gelden worden ingezet conform de afspraken met onze leden.

Projecten worden voor een of meerdere jaren gekozen. Samen dragen we verantwoordelijkheid voor het werven van fondsen.

Ons Profiel

Onze leden kennen een grote diversiteit in achtergrond qua werk en studie, maar zijn allemaal op hun eigen wijze ambitieus.

Soroptimistclub Zwolle telt 31 actieve leden uit Zwolle en omgeving. De leden kennen een grote diversiteit in achtergrond qua werk en studie maar zijn allemaal op hun eigen wijze ambitieus in hun werk en staan midden in de samenleving. De charter is uitgereikt op 26 september 1936 door N.C.A. van Dobben, Nederland.Trots zijn wij op het lidmaatschap van Mariet Verhoef-Cohen, president van onze internationale organisatie van 2018 tot 2020. 

Bestuur 2024 bestaat uit:
Presidente: Elisabeth Ekker
Vice-Presidente: Diana Veltman
Penningmeester: Pauline Tjoelker
Secretaris: Luida Boelema
Assessorsecretaris: Ineke van Hofwegen

Jaarthema
Het jaarthema 2024 is “Innovatie”.

Friendshiplinks
Onze club onderhoudt Friendshiplinks met clubs uit Hannover in Duitsland, Horsens in Denemarken, Timisoara in Roemenië en Taunton en Worcester & District in Engeland. We ontmoeten elkaar met name tijdens lustra of bijzondere activiteiten van de clubs en houden elkaar op de hoogte van geplande activiteiten.

Clubavonden

Onze maandelijkse clubavonden zijn inspirerend en variëren van het uitnodigen van een gastspreker, een lezing door één van de leden of een excursie naar één van de beroepsgebieden. Wij ontmoeten elkaar iedere tweede woensdag van de maand bij brasserie Stolte.92 te Zwolle.

Overige Activiteiten

Naast onze inspirerende en goed bezochte maandelijkse club-avonden worden er meerdere activiteiten georganiseerd gedurende het jaar o.a.:

 • Jaarlijkse zomeruitje in juni voor alle leden met een activiteit en diner.
 • Enkele keren per jaar een koffieochtend op zondag bij één van de leden thuis
 • Jaarlijks ‘Diner voor 6’: Een uitgebreid diner voor en door leden bereid. De bijdrage voor het diner is bestemd voor de Projectenbank.
 • Viering Dag van de Rechten van de Mens, (op een woensdag nabij 10 december) wordt beurtelings een bijeenkomst georganiseerd door de clubs: Hattem/ Epe SHE, NW Veluwe, Isalania en Zwolle.
 • Iedere 5e woensdag van de maand gaan we aan de hand van een thema met elkaar in gesprek.

Goede doelen

Club Zwolle ondersteunt diverse goede doelen, dit kunnen lokale, landelijke of internationale goede doelen zijn.

Fundraisingsaciviteiten

Actueel: verkoop van mappen, kaarten, tasjes


Jaarlijks ‘Diner voor 6’: Een uitgebreid diner voor en door leden bereid. De bijdrage voor het diner is bestemd voor de Projectenbank.

Opbrengst jaarlijkse Kerstmarkt

2021: herfstwandeling

2019: wijnverkoopactie
2019: high tea met Vreneli Stadelmeier: Fuck die Onzekerheid

Lidmaatschap

Lid zijn van club Zwolle biedt kansen om:

 • Je netwerk uit te breiden
 • Een bijdrage te leveren aan de groortste internationale serviceorganisatie van vrouwelijke professionals
 • Nieuwe mensen te leren kennen vanuit andere beroepsgroepen en je hiermee te verbinden en vriendschappen te sluiten

Heb je een vraag aan onze club of wil je meer weten over een lidmaatschap? Je bent van harte welkom bij club Zwolle.