Huis van Lydia, 8 november 2022

10-11-2022

Huis van Lydia, 8 november 2022

    Huis van Lydia ondersteunt, onder de bezielende leiding van Mijntje Haakmeester, mensen uit Almelo en omgeving door allerlei werkzaamheden en activiteiten aan te bieden rondom textiel en kleding. Persoonlijke contacten staan daarbij centraal. Op deze manier wil deze ANBI organisatie de afstand tot de maatschappij voor mensen met een lage sociale redzaamheid, eenzaamheid en afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.

    Mensen met een beperking of sociale problematiek kunnen hier een veilige plek vinden om allerlei vaardigheden te ontwikkelen via dagbesteding of een loopbaantraject.

    Daarnaast is Mijntje betrokken bij verschillende projecten in o.a. India en Afrika.

    Het Huis van Lydia heeft behoefte aan een extra naaimachine. Soroptimistclub Almelo wilde daar graag een bedrag voor beschikbaar stellen. Deze bijdrage is aangeboden op 8 november 2022