Stichting Equator Medicare

20-11-2022

Stichting Equator Medicare

    Op de clubavond van 13 oktober heeft Dick Jungst, voormalig huisarts in Almelo, ons verteld over het werk van zijn “Stichting Equator Medicare”.

    Hij begon en eindigde zijn lezing met “Death of Mother, is the end of family.”

    De Stichting is zeer nauw betrokken bij het opzetten van een school voor verlos- en verpleegkundigen in Noord Uganda, in samenwerking met de buitengewoon  gedreven priester-arts-chirurg, die de leiding ter plaatse op zich heeft genomen.

    Elke 9 maanden zullen er 60 meisjes afstuderen, die in de regio aan het werk zullen gaan. Zij zullen zich daar gaan bezighouden met de medische- en verloskundige zorg, maar ook met het geven van voorlichting. Op die manier kan niet alleen het grote aantal ongewenste zwangerschappen worden teruggebracht, maar ook het hoge sterftecijfer van moeders rondom de bevalling en de hoge kindersterfte.

    Wij waren erg onder de indruk van dit project en van de persoonlijke inzet en betrokkenheid van Dick Jungst. Soroptimistclub Almelo zal dit project dan ook van harte gaan steunen en maakt daar vanavond meteen een begin mee!