Pioenrozen verkoop voor Meiden met PIT

13-06-2023

Actie voor Meiden met Pit levert € 2.293,08 op in drie projecten

Soroptimistclub Almere heeft met de verkoop van pioenrozen        € 1.146,54 opgehaald.

Thirza Mac Donald (kleindochter van een clublid) en haar medestudenten van de Hogeschool Windesheim Flevoland hebben met de verkoop van pioenen op 29 juni 2023 een bedrag van € 486,54 overhandigd aan kickboksschool La Taurina, voor het project ‘Meiden met Pit’. 

Met haar fietstocht heeft Thirza ook nog eens € 660 euro opgehaald voor dit mooie project. Wij zijn trots op Thirza!

Zie ook het artikel in Almere Deze Week

     Meiden met Pit! is voor jonge meiden die het niet lukt om zelf hun leven op orde te krijgen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Meiden met Pit! is al meermalen benoemd als beste praktijkvoorbeeld. Bijna 70% van de deelneemsters stroomt uit naar scholing of werk. Gedurende een half jaar krijgen zij professionele begeleiding. Een groep van maximaal 10 meiden neemt actief deel aan een passend trainingsaanbod gedurende 4 dagen per week. Ook doen ze een stage. Ze maken samen met een persoonlijke coach een plan voor de toekomst, gericht op werk of op school. Het traject duurt 1 jaar. De opbrengst is bestemd voor kickboxlessen bij sportschool La Taurina in Almere, waarin aandacht is voor weerbaarheid.

    Ook dit jaar hebben we weer prachtige pioenen verkocht voor Meiden met Pit. Dankzij de inzet van velen hebben we 500 bossen verkocht.

    Thirza Mac Donald heeft pioenrozen op Windesheim verkocht met medestudenten.

    Met een fietstocht op 8 juli 2023 heeft zij nog eens een bedrag van € 660 opgehaald.