Wijnactie voor 100xTrees4Life

01-06-2023

In juni 2023 organiseerden wij weer een wijnverkoop voor het project 100xTrees4Life.

Wereldwijd vierden Soroptimisten in 2021 het 100-jarig bestaan. Soroptimist International koos het thema ‘Planting trees for a brilliant future’. Club Almere sluit graag aan bij dit landelijke project, dat twee doelen heeft: 

  • Planten van bomen in Ghana om vrouwen een beter bestaan en leefbaarder omgeving te geven. Dit gebeurt in samenwerking met TreeAid
  • Planten van bomen/ bosjes /hagen in Nederland voor de vergroening van Nederland.

De opbrengst bedroeg € 370.