Wijnverkoop voor 100xTrees4Life levert ruim € 550,- op

22-12-2021

Wijnverkoop levert € 558,45 op voor 100xTrees4Life

    Wereldwijd vierden Soroptimisten in 2021 het 100-jarig bestaan. Soroptimist International koos het thema ‘Planting trees for a brilliant future’. Club Almere doet graag mee met dit landelijke project 100xTrees4Life met twee doelstellingen:

    • Planten van bomen in Mali om vrouwen een beter bestaan en leefbaarder omgeving te geven. Dit gebeurt in samenwerking met TreeAid
    • Planten van bomen/ bosjes /hagen in Nederland voor de vergroening van Nederland.

    Meer informatie over dit project staat in de flyer.

    Onze eerste actie voor dit project was een wijnverkoop, in samenwerking met De Wijnkelder Almere.