Fondsenwerving

In de fundraisingcommissie van de Soroptimisten Amsterdam Amstel wordt altijd nagedacht over ideeën voor fondsenwerving. Daarna wordt zo’n idee voorgelegd aan de hele club en gekeken of de uitvoering daarvoor haalbaar is.

De afgelopen jaren zijn onder andere de volgende fondsenwervingsmethoden toegepast:

  • Veiling
  • Wijnproeverij
  • Jaarlijkse verkoop op Koningsdag
  • Huiskamerconcerten
  • Interessante lezingen door experts
  • Spaarpottenproject – Sorren vullen thuis een spaarpot door vaak creatieve en ludieke ideeën (denk aan huisconcert, niet vloeken geld, etentjes, etc.), waarvoor anderen dan betalen.

Uitvoerend producent Yvon Scheper laat jaarlijks sorren en gasten toe op de tryout van de grootste buitenlucht opera die Nederland rijk is, Nijetrijne. Het geld voor die avond doneert zij volledig aan de Sorren Amsterdam Amstel, waar zij lid van is, die dat weer inzetten voor een van de projecten.