Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Amsterdam Amstel

Ons profielOnze projectenOns nieuwsBenefietconcert Dieuwke Aalbers voor Stichting Samen Sterk Vrouwen West

Amsterdam Amstel

Zoals alle Soroptimistenclubs heeft Amsterdam Amstel het doel projecten te ondersteunen die de positie van de vrouw verbeteren. Dat doen we lokaal in Amsterdam, maar ook nationaal en internationaal.

We zijn op dit moment een actieve club van 45+-ers. We staan altijd open voor nieuwe leden en jongeren zijn uiteraard van harte welkom! We organiseren het hele jaar door fondsenwervende activiteiten, zoals huiskamerconcerten, lezingen en de gezamenlijke verkoop op koningsdag.

Onze club ondersteunt met vrijwillige inzet en financieel de door ons gekozen projecten. De jaarlijkse opera Nijetrijne is een hoogtepunt. We benutten ieder aanwezig talent in de club!

In 2021 hebben we een nieuw internationaal project gekozen: we ondersteunen de opbouw van een telefonische hulplijn in Ethiopië voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk of seksueel geweld.

Vanaf 2023 steunen we drie jaar lang de  Amsterdamse Stichting Samen Sterk Vrouwen West. Deze vrouwen ondersteunen kwetsbare, veelal geïsoleerde vrouwen door allerlei activiteiten aan te bieden. Wij, als soroptimisten, staan deze vrouwen bij in advies en bestuur, maar ook financieel. Voor een overzicht van projecten die we gesteund hebben: klik hier.

Naast de fondsenwervende activiteiten steken we energie in het organiseren van mooie inhoudelijke bijeenkomsten over allerlei thema’s die ons raken. De kracht van vrouwen, duurzaamheid en culturele inspiratie vormen een rode draad, naast natuurlijk de levens- en werkverhalen van de leden van de club Amsterdam Amstel.

Tweemaal per jaar, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart) en de Internationale Dag van de Rechten van de Mens (10 december), organiseren we grote bijeenkomsten samen met de drie andere Amsterdamse Soroptimisten clubs.

Club Amsterdam Amstel, opgericht in 1970, is een afsplitsing van de eerste Amsterdamse Soroptimistenclub die bestond sinds 1928. In 2020 bestonden we 50 jaar.

Ons profiel

In Club Amsterdam Amstel is het al tientallen jaren traditie om de bijeenkomst te beginnen met een gezamenlijke avondmaaltijd. We mogen gebruik maken van een prachtige ruimte van het Amsterdamse Bostheater.

Na een korte vergadering is er ruimte voor een inhoudelijke thema of een levensverhaal. De oudste leden zijn ver in de tachtig, de jongste eind veertig. Er is een grote diversiteit van beroepen – cultuur, onderwijs, advocatuur, overheid, zorg, eigen onderneming: geen twee van de ruim 25 leden hebben hetzelfde vak. Dit staat garant voor interessante gesprekken en een veelzijdige inbreng bij het bedenken en verwezenlijken van projecten.

We staan als club open voor nieuwe leden! Informeer bij amsterdamamstel@soroptimist.nl

President Marieke Ruinaard
Vice-president  Annette Oud
Penningmeester   Pamela Stibbe
Secretaris Frida Tjook
AssessorLammy Garming

Naast het bestuur zijn er verschillende commissies, zoals een programmacommissie, een fundraisingcommissie en commissies die activiteiten organiseren.