Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Amsterdam Amstel

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Amsterdam Amstel

Zoals alle Soroptimistenclubs heeft Amsterdam Amstel het doel projecten te ondersteunen die de positie van de vrouw verbeteren. Dat doen we lokaal in Amsterdam, maar ook nationaal en internationaal.

We zijn op dit moment een actieve club van 45+-ers. We staan altijd open voor nieuwe leden en jongeren zijn uiteraard van harte welkom! We organiseren het hele jaar door fondsenwervende activiteiten, zoals huiskamerconcerten, lezingen en de gezamenlijke verkoop op koningsdag.

Onze club ondersteunt met vrijwillige inzet en financieel de door ons gekozen projecten. De jaarlijkse opera Nijetrijne is een hoogtepunt voor onze club. We benutten ieder aanwezig talent in de club!

In 2019 hebben we als club besloten om drie jaar lang de Amsterdamse stichting SingleSuperMom te ondersteunen. Dat doen we door fondsen te werven voor lespakketten. Ook versterken we – op hun verzoek – het bestuur en adviseren we over de toekomststrategie.

In 2021 hebben we een nieuw internationaal project gekozen: we ondersteunen de opbouw van een telefonische hulplijn in Ethiopië voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk of seksueel geweld. Voor een overzicht van projecten die we gesteund hebben: klik hier.

Naast de fondsenwervende activiteiten steken we energie in het organiseren van mooie inhoudelijke bijeenkomsten over allerlei thema’s die ons raken. De kracht van vrouwen, duurzaamheid en culturele inspiratie vormen een rode draad, naast natuurlijk de levens- en werkverhalen van de leden van de club Amsterdam Amstel.  Het afgelopen jaar gebeurde dat vanwege corona online. Vanaf zomer 2021 zijn er gelukkig weer fysieke bijeenkomsten.

Tweemaal per jaar, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart) en de Internationale Dag van de Rechten van de Mens (10 december), organiseren we grote bijeenkomsten samen met de twee andere Amsterdamse Soroptimisten clubs.

Club Amsterdam Amstel, opgericht in 1970, is een afsplitsing van de eerste Amsterdamse Soroptimistenclub die bestond sinds 1928. In 2020 bestonden we 50 jaar.

Ons profiel

In Club Amsterdam Amstel is het al tientallen jaren traditie om maandelijks bij een clubgenoot thuis bij elkaar te komen en de bijeenkomst te beginnen met een gezamenlijke avondmaaltijd. Na een korte vergadering is er ruimte voor een inhoudelijke thema of een levensverhaal. De oudste leden zijn ver in de tachtig, de jongste eind veertig. Er is een grote diversiteit van beroepen – cultuur, onderwijs, advocatuur, overheid, zorg, eigen onderneming: geen twee van de bijna dertig leden hebben hetzelfde vak. Dit staat garant voor interessante gesprekken en een veelzijdige inbreng bij het bedenken en verwezenlijken van projecten.

We staan als club open voor nieuwe leden! amsterdamamstel@soroptimist.nl

President Wieneke van Breukelen
Vice-president  Lammy Garming
Penningmeester   Marianne Bogers
Secretaris Liesbeth Kooij

Naast het bestuur zijn er verschillende commissies, zoals een programmacommissie, een fundraisingcommissie en commissies die activiteiten organiseren.