Oranje Huis Blijf Groep

Ondersteuning voor vrouwen en kinderen in de opvang

  • Club Amsterdam Amstel

Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Zij bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, kinderen en plegers. Hun uitgangspunt is het geweld te stoppen en veiligheid te creëren door hulp op maat.

Oranje Huis

Het Oranje Huis is een opvang van Blijf Groep met 55 appartementen. In het Oranje Huis in Amsterdam kunnen mensen terecht voor crisisopvang, begeleid wonen en ambulante ondersteuning. Ook is er een noodbed voor wie direct een veilige plek nodig heeft.

Hier dragen de Soroptimisten Amsterdam Amstel al jaren actief aan bij. Zo zijn er Sorren die in de schoolvakanties een paar uur de kinderen opvangen die in het huis verblijven en ze vermaken. De Sorren hebben boeken ingezameld om de al aanwezige bibliotheek in het huis te kunnen verfrissen. Maar uiteraard wordt ook hier financieel bijgedragen.