Fundraising voor telefonische hulplijn (terugblik), 13 november 2022

16-11-2022

Op 13 november 2022 organiseerde Soroptimistenclub Amsterdam Centrum/West een fondsenwervingsactie voor het project in Ethiopië om een telefonische hulplijn op te zetten voor vrouwen en meisjes die te maken hebben met Huiselijk en Seksueel Geweld.

We hebben de Documentaire “Sisters in Law” vertoond.

Sisters in Law volgt het werk van de vrouwelijke openbaar aanklager en rechter in een klein stadje in Kameroen. Aan de hand van vier verschillende zaken, waarbij sprake is van huiselijk geweld, wordt een beeld geschetst van een traditionele samenleving waarin vrouwen langzaam maar zeker voor hun rechten leren op te komen.

Na de vertoning van de documentaire gaf Aleid van den Brink een toelichting op de huidige situatie in Ethiopië en de huidige stand van zaken bij de Hulplijn.

De uiteindelijke opbrengst ten bate van de Telefonische Hulplijn in Ethiopië is € 941,35. Dit bedrag is overgemaakt naar de rekening van AWSAD (Association Women’s Sanctuary And Development) in Ethiopië die de organisatie van deze Hulplijn opzet.