In Memoriam Betty Hogeweg-de Haart Club Amsterdam-Zuid/Amstelveen

24-06-2021

  In Memoriam Betty Hogeweg-de Haart

  55 jaar Soroptimist en erelid van club Amsterdam-Zuid / Amstelveen

  Betty was ons oudste lid en overleed onlangs op bijna 105-jarige leeftijd.

  Onze eerste herinnering aan Betty gaat over hoe zij zich altijd voorstelde in de roll call tijdens een clubbijeenkomst: “Ik ben Betty Hogeweg, ik was directeur van het SWIDOC, het Sociaal Wetenschappelijk Informatie- en Documentatie Centrum van de KNAW.” We vonden het altijd erg indrukwekkend klinken. En het levensverhaal van Betty is ook indrukwekkend.  Betty werd geboren in Zutphen in 1916, dus tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als baby ging ze met haar ouders naar het vooroorlogse Indonesië. Daar groeide ze op, kreeg thuisonderwijs en ging uiteindelijk naar de HBS in Soerabaja want haar ouders woonden op een van de Molukse eilanden. In Soerabaja woonde ze bij een pleeggezin. Na haar eindexamen in 1934 ging ze als 18-jarig meisje vanuit Indonesië naar Amsterdam om daar te gaan studeren. Aan de UvA in Amsterdam (toen nog de GU), was toen net een nieuwe studie opgezet: sociale geografie. Ze schreef zich in, werd lid van de AVSV en roeide bij Nereus. In 1940 studeerde ze af.

  Betty is in het begin van de oorlog getrouwd. Omdat ze meer wilde leren over het huishouden en het koken volgde ze een aantal lessen op de huishoudschool. Na de oorlog, in 1948,  kreeg haar leven een dramatische wending toen haar man overleed en zij achterbleef met drie jonge kinderen. Betty wilde toen vooral zelf haar geld verdienen. Ze werd vanuit de universiteit gevraagd om colleges over de Inca’s en de Maya’s te geven. Dat moest ze dan thuis doen. Ook publiceerde ze artikelen, onder meer over de vrouwenbeweging. In 1963 richtte de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW het SWIDOC op. Betty werd gevraagd het instituut vorm te geven. Ze heeft er van 1963 tot haar pensionering in 1981 als directeur leiding aan gegeven.

  Betty was 55 jaar Soroptimist. Betty kwam op voor de rechten en de emancipatie van vrouwen en meisjes en bekleedde diverse functies binnen de club. Ze zette zich ook al vroeg in voor het kennisinstituut Atria. Op een clubavond, die in het teken stond van ‘vertel over je leven en je werk’, benadrukte Betty hoe belangrijk het is als vrouw zelfstandig te zijn. Ze vertelde ook over die eerste meidagen van 1940. Dat het toen zo rustig en vredig was dat ze niet kon geloven dat het oorlog was. Het gevoel van vredigheid en ingebed zijn was voor haar heel belangrijk en ze heeft dat in haar latere leven altijd zelf gecreëerd.

  In 1994 nam Betty deel aan de eerste Soroptimisten tuinenreis in Engeland. Hierna zouden nog vele reisjes volgen; vrijwel ieder jaar was ze van de partij. Ze had ook een geweldige kennis van de geschiedenis van het Soroptimisme en dankzij haar prima geheugen kon je haar van alles vragen over de club. Ze was kritisch maar altijd positief. Betty was een zeer bijzondere, markante vrouw. Ze heeft veel van haar leven gemaakt en was een iconisch en inspirerend voorbeeld. Wij zullen haar allemaal erg missen!

  We hebben Betty tijdens de Zoom-clubbijeenkomst in juni herdacht en Betty erelid gemaakt van onze club.

  Soroptimistclub Amsterdam-Zuid/Amstelveen