Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Assen

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Assen

Voor club Assen is zowel het elkaar ontmoeten, vriendschap en gezelligheid belangrijk als het zich in zetten om de positie van meisjes en vrouwen te verbeteren; in Nederland en daarbuiten.

Waar mogelijk ondersteunen we direct. Ook zamelen we geld in voor grote en kleinere projecten. Dit kunnen projecten zijn van onze eigen club of we haken aan bij landelijke of regionale projecten.

We participeren in het Mentoring project van de Nederlandse Unie; van en voor alle leden dus ook de leden van Club Assen, zie alle Mentoring informatie

In februari doen we het Soroptimist Film Festival voor Kinderen, in mei een Moederdag Actie, november staat in het teken van “Orange the World”. Deze 3 projecten kunt u vinden onder de knop Projecten

Dit jaar vieren we ons 75-jarig Lustrum, met o.a. een middag in het Drents Museum bij de tentoonstelling van Frieda Kahlo.

Onze bijeenkomsten bieden een gevarieerd programma. Daarnaast maken we regelmatig uitstapjes. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Ons profiel

Club Assen is opgericht in 1946 en telt op dit moment  ongeveer 30 leden, in leeftijd variërend tussen de 35 en 96 jaar. Wij vormen een actieve en gezellige club. De clubleden komen elke maand bijeen in restaurant “de Hertenkamp”. De clubavond wordt voorafgegaan door een gezamenlijk diner. De bijeenkomsten bieden een gevarieerd programma. Dit kan zijn, een lezing van een externe spreker of  een werk- of levensbericht van een lid. De tweede helft van de avond wordt ingevuld door een vergadering met daarna een informele borrel. Daarnaast zijn er regelmatig gezamenlijke uitstapjes in de vorm van werkbezoeken, exposities, wandelingen, informele koffieochtenden, borrels e.d.

Vanaf november 2020 zijn helaas alle fysieke bijeenkomsten en activiteiten vervallen vanwege Corona. Nu ontmoeten we elkaar regelmatig digitaal, o.a. middels een virtuele High Tea. De bestelling hiervoor bij de Blooming Bakery steunt de vrouwen en meisjes die hier een opleiding krijgen. We konden hen met bijna €500,- ondersteunen. Onze acties zijn gewoon doorgegaan. Zo hebben een aantal van onze leden beschermende schorten gemaakt voor de huisartsen in Assen.