Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Assen

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Assen

Voor club Assen is zowel het elkaar ontmoeten, vriendschap en gezelligheid belangrijk als het zich in zetten om de positie van meisjes en vrouwen te verbeteren; in Nederland en daarbuiten.

Waar mogelijk ondersteunen we direct. Ook zamelen we geld in voor grote en kleinere projecten. Dit kunnen projecten zijn van onze eigen club of we haken aan bij landelijke of regionale projecten. In 2022 is onze fundraising voor 100xtrees4lifeeen landelijk van de Nederlandse Unie van Soroptimisten.

In februari organiseren we het Soroptimist Film Festival voor Kinderen. In maart doen we mee aan  NL-Doet, in mei is er een Moederdag Actie, dit jaar 2022 bezorgen we een High Tea op 7 mei.

November staat in het teken van “Orange the World”. Voor meer informatie zie onze nieuws items.

Dit jaar, 2021-2022, vieren we ons 75-jarig Lustrum, met o.a. een middag in het Drents Museum bij de tentoonstelling van Frieda Kahlo.

Onze bijeenkomsten bieden een gevarieerd programma. Daarnaast maken we regelmatig uitstapjes. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Ons profiel

Club Assen is opgericht in 1946 en telt op dit moment  ongeveer 25 leden, in leeftijd variërend tussen de 35 en 90 jaar. Wij vormen een actieve en gezellige club. We komen regelmatig bijeen in “Stadscafe de Pelikaan”. De clubavond wordt voorafgegaan door een gezamenlijk diner. De bijeenkomsten bieden een gevarieerd programma. Dit kan zijn, een lezing van een externe spreker of  een werk- of levensbericht van een lid. Soms is er een vergadering. De avond wordt afgesloten met een informele borrel.

We organiseren activiteiten en fundraising rond onze doelstelling: positie verbetering van vrouwen en meisjes.

Daarnaast zijn er regelmatig gezamenlijke uitstapjes in de vorm van werkbezoeken, exposities, wandelingen, en koffieochtenden.