Home

Van harte welkom op de pagina van de Soroptimistclub Curaçao

Ons profielOnze projectenOns nieuws

Soroptimistclub Curaçao

Het doel vastgesteld door de Verenigde Naties: Hulp bieden aan de kwetsbaren in de samenleving, zonder uitsluiting van wie dan ook, ongelijkheid stoppen en duurzame ontwikkeling ondersteunen. Zodat wij op weg kunnen gaan naar een beter herstel. Onze doelen wereldwijd worden beter gerealiseerd als wij gelijke kansen creëren door:

  • Aandacht te schenken aan de tekortkomingen in onze samenleving die duidelijk zichtbaar zijn als gevolg van de Covid-19 pandemie.
  • Het hanteren van de maatstaven van mensenrechten om uitsluiting en discriminatie tegen te gaan.

Projecten

Covid-19 heeft grote armoede veroorzaakt in vele landen. Curaçao is daarin geen uitzondering. Vanwege de invloed van Covid-19 op de samenleving heeft de Unie van Soroptimisten in Nederland, Suriname en Curaçao besloten om geld beschikbaar te stellen ter verlichting van de leed dat de pandemie heeft veroorzaakt onder de minder draagkrachtigen.

Op Curaçao is gekozen voor twee projecten:

Soroptimist Club Curaçao bestond op 26 november 2020 73 jaar. Een aantal van onze leden is reeds 50 jaar lid van onze organisatie.

Ons profiel

Soroptimist International Club Curaçao is opgericht op 26 november 1947.

Soroptimist Club Curaçao bestond op 26 november j.l.73 jaar. Een aantal van onze leden is reeds 50 jaar lid van onze organisatie. Terwijl wij door de gebeurtenissen op ons eiland en wereldwijd heen gaan, bieden wij nog steeds steun als vrijwilligers om de positie van vrouwen en kinderen in onze samenleving te verbeteren.

Clubvergadering – via Zoom: elke 3de woensdag van de maand, van 18.00-20.00 uur

Nieuws

Internationale dag van de Soroptimisten

10 december j.l. was de Internationale Dag van de Soroptimisten en Internationale Dag van de Mensenrechten. Het thema van de Internationale Dag van de Mensenrechten is dit jaar in het kader van de Covid-19 pandemie en heeft als titel: “Herstel beter”.