Bestuursoverdracht 2024

Van Janine naar Janneke
21-01-2024

Bestuursoverdracht 2024

Op 8 januari 2024 werd ons nieuwe bestuur geïnstalleerd.
Een feestelijke overdracht waarbij tevens ons nieuwe thema bekend werd gemaakt.

Ons clubthema 2024 luidt: Inspirerende vrouwen