AFRIpads Foundation

AFRIpads Foundation

  • Club De Bilt-Bilthoven

Met AFRIpads kunnen meisjes tijdens hun menstruatie gewoon naar school

Veel meisjes in ontwikkelingslanden gaan niet naar school tijdens hun menstruatie. AFRIpads Foundation zamelt geld in om wasbaar maandverband, in Oeganda geproduceerd, te distribueren in gebieden met extreme armoede. Zo vermindert de schooluitval onder meisjes. Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven steunde AFRIpads Foundation in 2015, 2017 en 2018.Gratis wasbaar maandverband

Schooluitval onder de meer dan 600 miljoen meisjes in ontwikkelingslanden bedraagt 20%. Volgens de VN is menstruatie de hoofdoorzaak. Veel meisjes hebben geen toegang tot betaalbaar maandverband. AFRIpads Ltd. produceert in fabriekjes op het platteland wasbaar maandverband met de naam AFRIpads met ruim 150 werknemers, voornamelijk vrouwen. Een setje AFRIpads kost € 5,- en gaat een jaar mee. AFRIpads Foundation distribueert AFRIpads in arme gebieden waarbij ook voorlichting wordt geven.

  • Education: meisjes kunnen langer naar school
  • Economic stimulance and Empowerment: ruim 150 vrouwen een baan
  • Environment: AFRIpads is duurzaam alternatief voor wegwerpmaandverband

Opbrengsten van onze club

In 2015 bracht Club De Bilt-Bilthoven € 15.419 bijeen voor AFRIpads, incl. bijdragen van Wilde Ganzen en het Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimistclubs. In 2017 haalden we nóg meer op: wel € 19.918. En in het derde jaar dat we AfriPads steunden, 2018, haalden we € 13.468 op. Een toaal dus van € 48.805.

Met het aan AFRIpads Foundation beschikbaar gestelde bedrag zijn meer dan 8.000 setjes met AFRpads gedistribueerd over ruim 2.800 meisjes op 9 scholen in kitgum en 10 scholen in Kotido, beide gelegen in Noord Oeganda. Al deze meisjes kregen voorlichting over het gebruik van het herbruikbare maandverband. 95% van de betreffende meisjes kreeg daarbij ook voorlichting over o.a. puberteit, menstruatie, sexueel overdraagbare infecties en urineweginfecties.”

Meer informatie is te verkrijgen via de website www.afripadsfoundation.org, en via Sanne Bolkenstein sanne@afripadsfoundation.org.