Leergeld De Bilt

Logo Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld De Bilt

Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven steunt dit project in 2022 en 2023

  • Club De Bilt-Bilthoven

Stichting Leergeld De Bilt zorgt dat alle kinderen in de Gemeente De Bilt kunnen meedoen op school en met sport of cultuur. Ook als daar thuis de middelen niet voor zijn. Leergeld De Bilt komt in contact met gezinnen door onder meer de Voedselbank en Steunpunt Vluchtelingen. Het is zo belangrijk dat kinderen een goede start krijgen!

Scan de QR-code hieronder om een donatie aan Stichting Leergeld te doen of maak een bedrag over naar NL39ABNA0552190691 t.n.v. Soroptimistclub De Bilt Bilthoven o.v.v. Donatie Stichting Leergeld De Bilt.

Uw donatie voor Stichting Leergeld De Bilt

Begin 2023 overhandigde Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven een cheque van € 10.387,39 aan Leergeld De Bilt; de opbrengst van de activiteiten, die de Soroptimisten in 2022 voor Leergeld De Bilt organiseerden.
Lees hier het artikel uit de Vierklank: https://www.vierklank.nl/nieuws/algemeen/37223/soroptimistclub-steunt-leergeld-de-bilt